Üsküp’lü Afife Hanım

İsmail Hakkı Hazretleri’nin Bursa’daki Kabr-i Şerifi İsmail Hakkı Bursevi(v.1087/1676) ve Hanımı Afife Ayşe Uşşaki İsmail Hakkı Bursavi Aydos’ludur(Bugünkü Bulgaristan’da/Bir Uşşaki dergahı da Aydos’ta mevcut idi.).İsmail Hakkı Bursavi 24 yaşında Üsküp’te Mürşid Mustafa Uşşaki’nin (v.1090/1679) kızı Afife Hanım ile evlendi. İsmail hakkı’nın ilk eşi Afife Hanım ile beraber Köprülü Usturumca’ ve oradan da Bursa’ya göçdüğünü biliyoruz. […]