Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış

Salahi hz. Divanında Pirini (ksa) nasıl anlatmış     Kalp bülbülünün dilini tazeleyen Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’yi anmaktır (K.13-7). Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin himmetinin mumu kalp sahasını aydınlatır (K.14-6). ….. Hüsâmeddîn-i Uşşâkî’nin Türkçe bir divanı da bulunmaktadır. Salâhaddîn-i Uşşâkî’nin divanındaki on üçüncü ve on dördüncü kasideler Hüsâmeddîn-i Uşşâkî için kaleme aldığı methiyelerdir. Tarikatının kurucusununun kabrinin feyizlerini dile getirdiği on […]

Nasihatname

Nasihatnâme – Ahmed Câhidî Uşşâkî Hz. Peygamber’in “Din, nasihattir” hadisinden hareketle tarihimizde “nasihatnâme” adıyla birçok eser kaleme alınmıştır. Nasihatnâmeler dinî, ahlakî ve toplumsal konularda insanları iyiye ve güzele sevk etmeyi amaçlayan, didaktik bir üslup çerçevesinde İslâm’ın ahlak ve irfân boyutuna dikkat çeken eserler olarak karşımıza çıkar. 17. yüzyılın önemli mutasavvıflarından olan, yaşadığı Çanakkale ve civarında […]

Simav’da Uşşâkî Camii

Simav’da Uşşâkî Camii                                                               Simav’da Hisar’ın dibinde bulunan Şeyh Bedreddin Camii Halk arasında İvaz Paşa camii diye de adlandırılır. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen camiye ait […]