Hüseyin Hakkı Efendi

Hüseyin Hakkı Baba (1816 –1886)                       Altay Mah. Dumlupınar Sok. 39 numaralı, eskiden Turgutlu Uşşâkî Dergâhı olan evin zemin katında, yol kenarındaki kabirde yatmaktadır. Evin Şimdiki sahipleri torunlarıdır. Ömer Hulusi’nin halifesi olan Uşşâkî şeyhi Hüseyin Hakkı Baba’nın halifesi de Şeyh Mehmet Emin Tevfik ve Ahmed […]

Abdurrahman Sami efendi ve ailesi

Tarik-i Uşşâkîye’den bir mürşid :   ABDURRAHMAN SAMİ NİYAZİ (ksa)       foto: Abdurrahman Sami Niyazi efendi (ksa) ve eşi Fasine hanım   Sefine-i Evliya’nın bize verdiği bilgiye göre dünyaya geldiği zaman babasını ziyarete gelen Çöplü Dede adlı bir zat “Efendim bu bebeğin adı Abdurrahman olsun”demiş babası da buna Sami ismini ilave ederek oğluna […]

Erler Demine

Erler Demine                       Nusret Tura Uşşaki efendi  (1903-1979) Mustafa Sâfî efendi ile yola intisâb ederek Arapgirli Mehmed Hazmi Efendi (1880 – 1961)  ile seyr ü sülûkuna devam etmiştir. Derslerini bitirmeye muvaffak olduğunda bunun sevinci ile günümüzde rast makamında ilahî olarak okunmakta olan meşhûr “Erler Demine Destur […]

Bir Er Ararım

Bir Er Ararım                             Merhum Oktay abimizin pazartesi meşklerinin sonunda okuduğu ilahi idi. Gençler buraya koymuşlar :     Bu da İzmir’de yaşayan Bekir Sıdkı Visali Hz’nin halifelerinden bir zatın oğlu olan Naim Kaya Efendi’nin okuyuşu :   İlahi’nin Güftesi Cemâleddin Uşşşâkî […]