Abdurrahman Sami efendi ve ailesi

Tarik-i Uşşâkîye’den bir mürşid :   ABDURRAHMAN SAMİ NİYAZİ (ksa)         foto: Abdurrahman Sami Niyazi efendi (ksa) ve eşi Fasine hanım   Sefine-i Evliya’nın bize verdiği bilgiye göre dünyaya geldiği zaman babasını ziyarete gelen Çöplü Dede adlı bir zat “Efendim bu bebeğin adı Abdurrahman olsun”demiş babası da buna Sami ismini ilave ederek […]

Erler Demine

Erler Demine                       Nusret Tura Uşşaki efendi  (1903-1979) Mustafa Sâfî efendi ile yola intisâb ederek Arapgirli Mehmed Hazmi Efendi (1880 – 1961)  ile seyr ü sülûkuna devam etmiştir. Derslerini bitirmeye muvaffak olduğunda bunun sevinci ile günümüzde rast makamında ilahî olarak okunmakta olan meşhûr “Erler Demine Destur […]

Bir Er Ararım

Bir Er Ararım                             Merhum Oktay abimizin pazartesi meşklerinin sonunda okuduğu ilahi idi. Gençler buraya koymuşlar :     Bu da İzmir’de yaşayan Bekir Sıdkı Visali Hz’nin halifelerinden bir zatın oğlu olan Naim Kaya Efendi’nin okuyuşu :   İlahi’nin Güftesi Cemâleddin Uşşşâkî […]