Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 8

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 8                                         foto : Hz. Hüseyin’in kabr-i şerifi   Hazmi Tura Hz’nin Kerbelâ Mersiyesi    Gelin ey ehl-i velâ cûş edelim çağlayalım Kerbelâ fâci’asın yâd ederek ağlayalım Giyelim kisve-i mâtem karalar bağlayalım […]

Eşşehidi Secereyi Kerbela

Eşşehidi Secereyi Kerbela Bismillahirrahmanirrahim ALLAHU NURU SEMAVATI VELERDI ile şecereyi mübareke medheyledi Kur’an da Habib ehlini Hüda Memleketi Rabbaniyeden bütün kainat zevkini Ehlibeytten aldı feyzi manevi nuru gıda Anın için Muharremül haremde zuhur eyleyen Hadise-i azimelerde en büyüğü İmama-ı Hüseyin Şuheda Ol sahnede yetmişiki yarenile verdiler ruhunu Yezidin leşkerini azim müdafaalarla cüda Her birini zikir […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 7

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 7                           foto : Kerbela Hz Hüseyin , Hz Ebulfazl Abbas ve 72 şehidin türbe camileri   Süleyman Rüşdi Hz Divanından Çıkup Al-i yezid şehr-i Huseyni Kerbeladan kim Irişmiş aslını nar-ı cehennemde karar itmiş s.189  ş.148 k.2 Kulzum-i merg-i […]

Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1

Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1                         Ümmi Sinan Hz. divanından : İmam Hüseyin’in kanı aşkına Bizi ol dost Muhammed’den ayırma s.162 … Ya Ali Ebu’l- Hasan sın hem Hüseyn Kerbela Dürr ü cevher madeni ehli şehadet Murteza s.181 ************ Seyyid Seyfullah hz. divanından […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 6

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 6                         Muharremde Esrarlar Muharrem aşure günü Diğer günlerin üstünü Süleyman’ın ol mülkü Verdi onuncu günü … Adem Aleyhisselam Girdi aşure cennete İbrahim Aleyhisselam Kurtuldu ol ateşten … Mel’un yezid acımadı Ehli beyti yazık etti Gitti şehid-Hüseyin de Cuma günü […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 5

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 5                                     kerbela Ali Asgar hz türbesi   Ömer Hulusi hz (d.1222/1805-ö.1285 /1868) divanı   On iki imamın asl u nesli beytullah ise Şah Hasan canım Hüseyn-i Kerbeladan dönme sen s.384 ş.371 k.3 … Sadıkanın gözlerinden […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 4

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 4                                     MUHARREMÜL HARAM KASİDESİ Deryayı ehad cuş ile noktayı vahid etti zuhur Bismillah ile kıldı hadaratı hams vücud Hakikati Muhammediyye mir’at-ı kâinat oldu Penci aba sinesinden doğdu mevcudat etti zuhur Ah çekip muharremül […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 3

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 3                 Hz Zeynebin Kardeşinin Şehid Edilişini Gördugu yer     Selahaddin Uşşaki Hz (v.1783) Divanından : Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın çocukları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin âlemin övüncünün torunlarıdırlar (K.7-30) Hz. Hasan Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed’in gözünün nurudur ve onun yüzündeki güzellik […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 2

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 2                     Cemâleddîn Uşşâkî [Uşşâki-Cemâliyye kolunun pîr-i sânîsi – ö. 1750]   Sana bende olduğumu cihân bilsün Yâ Hüseyn Bâğ-ı Muhammed’e iki gonca gülsün Yâ Hüseyn   Birisi Şâh-ı Hasen Hulku’r-Rızâ sırr-ı Nebî Sırr-ı Hayder isteyenler sana gelsün Yâ Hüseyn   Kurretü’l-ayn-i Rasûl’sün […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 1

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 1                             Muharremdir tecellí-gah-ı Mevla Muharremdir cemale rah-ı kusva (1/1) Muharrem oldı matem-gah-ı  sadat Muharremdir  ibadet -gah-ı zíba (1/2) Muharremdir bahar-ı hüzn ü endüh Muharrem maşrık-ı necm-i belaya (1/3) Muharremdir meharimden muharrem Muharremdir şuhur içre mükerrem  (1/4) Muharremdir […]