Mevlid-i Şerif 01

Mevlid-i Şerif 01     Hz Abdulmuttalip , pervanesi güneş olan o Muazzam Nur’un (Hz Muhammed s.a.v.) yüzünden ve gözlerimden öptü ve kucağına alarak doğru Kabe’ye götürdü. Cenabı Hakk’a bir şükrane olmak üzere birdenbire şu çok meşhur şiiri okudu. Elhamdü lillahi’l-lezi a’tani Haze’l gulame’t-tayyibe’l erdane Kad sade fi’l-mehdi ale-l gılmani E’izuhu bi’l beyti erkani Hatta […]

Davud Paşa’da bir Uşşâkî

Davud Paşa’da bir Uşşâkî                   İstanbul’da Topkapı dışında Çırpıcı ve Haznedar derelerinin arasında, halen Dâvud Paşa Kışlası’nın bulunduğu ovaya XV. yüzyıldan beri verilen ad. Adını II. Bayezid’in sadrazamı Koca Dâvud Paşa’dan (ö. 904/1498) almıştır. O tarihten itibaren Dâvud Paşa sahrası, Osmanlı merkez kuvvetlerini oluşturan Kapıkulu ocaklarının Rumeli […]

Kaşif Esad Efendi ve Divanı

Ümmi Sinan’ın Saklı Hazinesi: Kaşif Es’ad Efendi Hayatı – Edebi Kisiliği – Divanı Enes İlhan Grafiker Yayınları 17.yy.da halvetiler en etkin tarikat olma özelliğini sürdürür. Sivasiyye, Karabaşiyye, Nasuhiyye, Cahidiyye, Ramazaniyye, Cihangiriyyeve Mısriyye kolları kurulmuştur. (s.29) Divan edebiyatına mensup bilinen şairlerin haricinde kaynaklarda dahi adı geçmeyen pek çok şair vardır ki yazdıkları şiirler ile büyük şairlerin […]