Muhterem Sıddık Naci Eren Efendi’yi ziyaret

Muhterem Sıddık Naci Eren Efendi’yi ziyâret                                           Efendi hazretleriyle buluştuğumuz bu günde; sohbetiyle, teveccüh ve duasını alıp musafaha ile ayrıldık. Rabbimiz sağlık, sıhhat afiyetten ayırmasın. Ayrıca sıcak ve samimi karşılama için başta Mehmet Eren olmak […]

İsmi Azam Duası ve Tesbihi

İsmi Azam Duası ve Tesbihi Saadeti Ebediyye Pazartesi evradından Sıddık Naci Eren Efendi                                     İsmi Azam Duası  Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhumme innî es’eluke bienne lekel hamdu lâ ilâhe illâ entel mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîus semâvâti […]

Dua-i İsmi Azam’ın meali

Dua-i İsmi Azam’ın meali                                 (Evrad-ı Saadet-i Ebediyye Çarşamba gününün virdinde Sıddık Naci Eren ef.) Bismillâhirrahmânirrahim 1-Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemîl olan Allah. 2- Ey her şeye nihayet derece yakın, Karîb olan Allah. 3-Ey dua ve isteklere cevap veren […]

Seyyid Kazim Kizilkanat Hz’ne yazılan bir şiir

Kazim Kizilkanat Seyyid Hz Dervisi Bayram’ın Şiiri                                       Bir kamyoncu adı Bayram . Kula’dan geçerken kamyonu durduruyor. Kazım efendinin zikir meydanı açtığı eve giriyor. Bir gece misafir kalıp derviş oluyor . Ve bu şiiri yazıyor. Kula’dan ayrıldıktan […]

Şifreler savaşında Bir Uşşaki

Şifreler savaşında Bir Uşşaki /Mustafa ÖZCAN                       O devirde de şifreler çarpışıyordu. İbni Arabi ve Nostradamus ikilisi gibi; Joachim’e mukabil kefenin karşı kısmında İbnü’l Bercan yer alıyordu. O ise Nureddin Zengi’ye Kudüs’ün 1187 tarihinde fethedileceğini müjdelemişti. Bu keşfin ortaya koyduğu fetih Mescid-i Aksa’nın minberini bile […]

Abdullah Salahi Uşşaki Hz. ve Kudüs-ü Şerif

Abdullah Salahi Uşşaki Hz. ve Kudüs-ü Şerif     2008+15 18 Mayıs 2008 Pazar 2008+15 Kur”ân”daki gaybî işaretler aslında hem geçmişe hem de geleceğe ışık tutuyor. Muhammed Mütevelli Şaravi”nin dediği gibi Kur”ân-ı Kerim”de Yusuf kıssasında “Kale”l meliku i”tüni bihi” ifadesi Kur”ân-ı Kerim”in diğer mucizatı gibi bir mucizedir. Orada Firavun yerine “kral” ifadesi kullanılıyor. Zira Hazreti […]

Mevlid-i Şerif 12

Mevlid-i Şerif 12 foto : Mısır’da Mevlid-i Şerif kutlaması   Ümmü arz Mekke’de doğdu ol Habibi medeni Şanı levlak oldu Alemlere Rahmet bedeni Affederdi o mübarek kendini İnciteni Girmedi Kalbine asla hubb i dünyay i deni Affeder Hz Mevla ona İmam edeni Yakamaz narı cehennem şer’i üzre gideni Ruhi Ahmet en evvel halk oldu hem […]

Mevlid-i Şerif 11

Mevlid-i Şerif 11                     foto : Mevlid-i Şerif Kutlaması Kahire 1911 Rahmeten lil aleminsin ey şefaat masdarı Vacid-i Macid-i mümecced pür safasın ya resul Ya Habiballah zuhurınla bilindi Zat-ı Hak Şahid-i meşhud müşahid-kibriyasın ya resul Rüyet-iHak’dır seni vasfında ey hulk-i azim Vahid-i tevhid-i temcid pür ziyasın […]

mevlid-i Şerif 10

Mevlid-i Şerif 10                     foto : Osmanlı kahiresinde Mevlid-i Şerif kutlaması   Essalat her dü cihan hep cümle zerratün senün Burc-i zatun şems-i tabanı Muhammed essalat (s.53 ş.50 b.5) Ezel her kime sundun ise camı Ebed anlarda yok ayık Muhammed (s.78 ş.74 b.5) Seninçün halk olundu […]

Mevlid-i Şerif 09

Mevlid-i Şerif 09                     foto : Hz Muhammed’in SAV annesi Hz Amine r.a. Abha’daki (Mekke yakınlarında) kabri şerifi   Ya Muhammed maye-i mahluk-ı Hak sensin kamu Varlığın bununda canım dilde var mıdır benim 3.divan s.211 ş.3.320 b.13 … Dü alemde misalin gelmemiş mihr u melahatsin Serapa on […]