Sıddîk Nâci Eren Efendi Âşıkâne’de

                                  Muhterem Sıddîk Nâci Eren Efendimizin desturu ile yeni sayımızdan itibaren yazıları dergimiz Âşıkâne’de yayınlanacaktır.

Can Kafesden Uçmadan Gel

Can Kafesden Uçmadan Gel                                                 foto : Hulusi Ömer Efendi’nin Kabri Şerifi (Nazilli Evranlı kabristanı)   Can kafesden uçmadan gel Ruhu Sultan ide gör Geç aradan göçmeden gel Nuru burhan ide gör […]

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı

Zat-ı Hakkı sevmenin yedi nişanı Bekir Sıdkı Visali Hz.                 foto : Bekir Sıdkı Visali Hz.nin İzmir Tilkilik mahallesinde yaşadığı sokağın günümüzden bir görüntüsü   Sıddık Naci Eren Efendimizin bu konu hakkındaki sohbeti : Sıddık Naci EREN Balıkesir-i Hz. nin 1989 yılı sohbetlerinden. Hüsamettin Kopuk paylaştı: 6 Ocak […]