Tasavvufta Usül ve Biat tazeleme merasimi

  Tasavvufta usül                         Biat Tazeleme Merasimi                    

Tasavvufta Usül

Tasavvufta Usül / 26 Nisan 2018 / Muhammed Hikmet Dağlıhafız / Uşşâkî Vakfı [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xILu4Ow8h1c[/youtube]

Sıddîk Nâci Eren Efendi Hakk’a yürüdü

Sıddîk Nâci Eren Efendi Hakk’a yürüdü                   “İnnâ Lillâhî ve İnnâ İleyhi Râciûn” Muhterem Mürşîdimiz, Efendimiz, Ümmet- i Muhammed’in (asm), Ülkemizin ve Milletimizin Çok Kıymettâr Mânevî Kanaat Rehberi, Tarîk-i Uşşâkîyye’nin Asırlık Pîr’i, Kibâr-ı Evliyâullah, Meşâyih-i Kiram, El Hâc Eş Şeyh Es Sıddîk Nâci EREN Balıkesirî Hz. İrtihâl-i Dâr-ı […]

Biat Tazeleme Merasimi

Sıddîk Nâci EREN Efendinin vefatından sonra halifesi M. Hikmet ÖNEM Efendiye biat tazeleme merasimi icra edildi. [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ueyTRv0LmAo[/youtube]

Tıp ve Uşşâkî

Tıp ve Uşşâkî   Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şeriflerde Şifa “Hastalandığımda da O bana şifa verir.” (Şuarâ, 80) Kalplerin tabibi Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hastaya şöyle dua eder : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın. “ […]

Mehmet Kamil Efendi

Mehmet Kamil Efendi                                   Mehmet Kamil (Özüaydın) (Hüseyin Çelebi Medresesi Müderrisi Mehmet Kamil)   1874 (1290)’te Kosova-İsalar Köyü’nde doğdu. Müderris Osman Efendi’nin oğludur. İlköğrenimini köyünde yaptı. Sonra İstanbul’a gelerek Haseki Sultan Medresesi’ne kaydoldu. Fatih Dersiamlarından Alasonyalı Hacı Ali Efendi’nin […]

İbrahim Uşşâkî Efendi

İbrahim Uşşâkî Efendi                 Bursa Hacı İvaz Paşa Camii   Bursalı sufi, yazar Uşşâkî İbrahim diye tanınmıştır. Balıkesir-Eşme İney (Kırkağaç) köyünde dünyaya gelen İbrahim Efendi, öğrenimini tamamladıktan sonra Bursa’ya yerleşmiş ve özellikle fıkıh biliminde otorite olmuştur. Bursa Müftülüğü de yapan İbrahim Efendi, 1309/1891 yılında Bursa’da yaşamını yitirdi. Yazarın El-Miskü’l-Ezfer fi Tebri’et-i Şerhi’l-Ekber adlı oldukça […]

Salavat-ı Melevan

Salavat-ı Melevan Sıddık Naci Eren Efendi’nin Evrad-ı Saadet-i Ebediyye eserindeki Cuma Evradındaki Salavat-ı Şerifelerden                                   Salavat-ı Melevan   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin mahtelefel melevani ve teakabel asarani ve kerraral cedidani vestekbelel ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i […]

Şaban-ı Şerif 01

Şaban-ı Şerif 01                 ŞÂBAN-I ŞERîF Gafletinden gel uyan, ihyâ eyle Şâban-ı Fahr-i âlem ayıdır, sıkı sarıl Kur’ân’a Şın: Verir ol şerefi, Ayın: Hem yüksekliği Be: Verir bi-ihsanı, Nûn: Ülfeti ve nûru İmâm oldu Mustafa, cümle peygamberlere Erdi nice makâma, Kâbe kavseyn ev ednâ Hak buyurdu Cibril’e, al […]

Mirac 07

Mirac 07                     foto: Burak Mescidi   Yahya Şirvani Hz. Şifaül Esrar isimli eserininMirac-ı Nebi’nin şerhi bölümünden : “Sonra harikulade güzel güzel döşemelere (Refref’e) yaslanırlar ” (Rahman suresi 769) … Allah Resulü’nün ruh miracı , beden miracından bin defa daha yüksektir. … Şeyh dedi (k.s.) : […]