Âsitâne-i Uşşâkî’de Hat

Âsitâne-i Uşşâkî’de Hat                 Ya Hazreti Pir Sultan Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî (ksa)     Hattı yazan ekrem beye teşekkür ederiz.