Orucun sırrı , hakîkati ve rûhu

Orucun sırrı , hakîkati ve rûhu                                     … -Müride gerektir ki, bütün vaktini oruçla geçire, orucu fikrullâh sözü zikrullâh ola.237     ( Câhidî, a.g.e. s, 202.) s.66 … “Münâfıklar beş nesneyi  saklamazlar dedi.   .. Bunların Üçüncüsü; orucu tutarlar. […]

Oruç ve Açlık

Oruç ve Açlık                                 Âyet-i Kerîme Ey iman etmiş olan kimseler! Sizden önce geçen (peygamberlerin ümmet)ler(i) üzerine (farz olarak) yazılmış olduğu gibi, sizin üzerinize de o (ramazan ayındaki) oruç (farz olarak) yazılmıştır. Tâ ki siz (açlık yardımıyla günahlardan) hakkıyla sakınabilesiniz! […]

Ömer Hulusi hz divanından Ramazan ve Oruç

Ömer Hulusi hz divanından Ramazan ve Oruç                                                                       6 Yüzüñ dergāh işigin sürerdik dem-be-demde Göñül tevĥįd’irince budur śavm-ı śālātın 397.şiir 6 […]

Ramazan , Oruç ve Rahmet

Ramazan , Oruç ve Rahmet                   Ashab-ı kiramdan Ubâde bin Samit (r.a.) anlatıyor: “Ramazan ayının başladığı, bir günde Efendimiz(s.a.v) şöyle buyurdu: “İşte rahmet ve bereket ayı olan Ramazan geldi. Artık Allah’ın rahmeti sizi kuşatır. O ay,yeryüzüne bol bol rahmet iner. Günahlar affedilir. Dualar kabul olunur. Allah sizin […]