Asitane Türbedarı Fatma Anne

foto : Fatma annenin kabrinin olduğu dedeler kabristanı Merkez Efendi Fatma Anne Fatma Annenin annesi  Saliha hanım  da Uşşaki asitanesinde türbedar imiş. (Mustafa Safi efendi v.1926 dönemleri) Fatma Anne (soyadı : söğüt ) yaşayan insanların hatırladığı ilk türbedar .  (Hüseyin Vassaf efendi v.1929 dönemi ve sonrası) Fatma anne Uşşaki, Nakşi ve Kadiri yollarında süluk görmüş. […]

Asitane Türbedarı Didar Anne

                              foto :  Solda Helvacı bacı turbedarı İlhan hanım Sagda Didar Anne Asitane türbedarı Asitane Türbedarı Didar Anne 1909’de Didar anne Konya’da doğmuş . Didar anne öksüz kalmış, kimsesi yokmuş . Kendinden önceki konyalı türbedar Fatma anne onu yetiştirmiş.  Okuması yokmuş. […]

Bayram , kulluğun tebriğidir.

Bayram , kulluğun tebriğidir.                     Gösterip ruhun sipehri aşka ol mah-ı cedid Ruze-i ruzun irişdi leyle-i kadr-u iyd . Rengi La’lin came-i gülgün mey-i aşkın ile, Itdi teshir-i kulüb ol mahitab nur-u iyd . Hame-i altun ile necm-i atarid hüsnünü, Yazdı Levh-i müşteri Uşşaka bir şemsi […]