Ehli Beyt 01

Ehli Beyt 01                                     Sıddık Naci Eren efendi Divanı’ndan … Ehl-i Aba Resul’ü, Hasan ile Hüseyn’i Biz Ashabın hepsini, ehl-i beyti sevmişiz. Bir hamlede kılıçla, kafirleri yok eden Fatma zevci Haydar’ı, biz Kur’an’ı sevmişiz. … Bize Rahman’ı sevmişiz. […]

Bayram gecesi yapılan Dua

Bayram gecesi yapılan Dua                             Ya Hayyu ya Kayyumü ya bediyas semavati vel ardı ua zel celali vel ikram.   Ya Hayy Ya Kayyum! Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, ey izzet ve azamet sahibi olan Allah’ım.   Sıddık Naci Eren […]

Arefe günü yapılan Dua

Arefe günü yapılan Dua                             La ilahe illallahü vahdehu la şerikelehu lehul mülkü ve lehul hamdü ve hüve ala küllü şeyin kadir : Duanın hayırlısı , arefe günü yapılan duadır Benim ve benden önceki Peygamberlerin söylediklerinin hayırlısı bu duadır. Allah’tan başka ilah […]

Hicaz Hatıratı’ndan

Hicaz Hatıratı’ndan                         Hüseyin Vassaf efendi’nin Hicaz Hatıratından   Taiful beytil Harem oldum kemal-i cürm ile Merhametli bir celilüş şansın ya Rab meded … Huccac gibi kafilelerle çekilirler Beyt-i Harem’i vuslata seyyar-ı Muhammed … Ravzana yüz süren bulur aman El aman ey Fahr-i Alem […]