MUTASAVVIFLARDAN O’NA (S.A.V.) ŞİİRLER

MUTASAVVIFLARDAN O’NA (SAV) ŞİİRLER

 

 

 

 

foto : Aşıkane dergisi 1.sayısı Salavat-ı Şerifler yazısının görseli

 

Bekir Sıdkı Visâlî Hazretleri “Şemâil-i Şerif” kasidesinde : “Ol mübarek gül yanağı rengi pembe ya Cemîl /
Güller aldı rengini ol mübarek yanağından / Ol mübarek nuru simsiyahtır ken necîm / Semâdaki yıldızlar gözlerinin nurundan” diyerek vasfetmiştir.
Mehmet Rûhî Hazretleri “Velîdetün’ Nebî”  kasidesinde : “Zâtullah’ın batınından zâhir oldu nefs-i Muhammed bugün / İlmullah’ın nurundan zâhir oldu nur-i Muhammed bugün / Sıfatullah’ın sırları cem eyledi hakîkat-ı Muhammed bugün/ Nûn vel-kalemi yesturûn geldi ruh-i âzam Muhammed bugün” diyerek Peygamberimizin doğumunu anlatmıştır.

 

Abdurrahman Sâmi Niyâzi Hazretleri “Yâ Rasul” şiirinde : “Cümle âlem rahmetin nuru ile olmuş payidar /
Âsitânın, menbâ-ı lutf-i himâyet ya Rasul /İtimadım Rahmeten-lil ‘âlemin şânınadır /Yok benim halimde ümmîd-i selâmet yâ Resul” diye söylemiş.
Tâlib-i İrşâdî Hazretleri ise: “Hamdülillah ümmetinim yâ Muhammed Mustafa/ Şükri lillah dervişinim yâ Aliyye’l Murtazâ/ Kıl şefâat rûz-ı  mahşer  men fakîre ey şefî, / İhtiyacım lütf-ı ihsanın iderim çok recâ” diyerek ricasını aktarmıştır.

Hüseyin Hüsnü Aziz Hazretleri ise: “Ahmed-i Mahmud-ı Muhammed Mustafa’sın yâ Resûl / Hamîd-i Hamdi Muvahhid müctebâsın yâ Resûl/ Rahmeten lil âleminsin ey  şefâat masdarı /Vâcid-i Mâcid-i mümecced pür safâsın yâ Resûl” diyerek anlatmıştır O’na olan sevgisini.

 

III. Murad Hân ise :” Yâ Habiballah ayırmagıl cemâlünden beni/ Yâ Resulallah ayırmagıl cemâlünden beni/ Yâ şefîül-müznibin-ü yâ delilel âcizîn / Yâ Resulallah ayırmagıl cemâlünden beni, beni yanından ayırma” diyerek O Resul’ün (Sav) yakınında olmayı arzu etmiştir.

 

,Câhidî Hazretleri ise: “ Ey Habîballah Muhammed mazharullahsın/ Kim ki sana ümmet oldu zâta doğru râhsın / Hakk sana kıldı kemâl ile tecelli cümleden/ Âlem-i gayb u şehâdet sırrına âgâhsın / Sendedir levh ile kalem, kalbin arşullah’tır.

 

Abalı Hüsâmeddin Hazretleri : “Salli a’lâ şâh-u serîr-i safâ / Salli a’lâ mâh-u münîr ihtida/ Salli a’lâ kâşifu sırrı hel etâ / Salli a’lâ server-i külli enbiyâ /Salli a’lâ rehber-i evliya”

Salahaddin-i Uşşaki Hazretleri: “Gönül fikr-i hayâlinle sabahlar yâ Resulallah/ Olur şem-i cemâlinle sabahlar yâ Resulallah”

 

Kuloğlu Süleyman Hazretleri ise: “Gözüm nuru Fahr-i cihân / Yetiş yâ Muhammed yetiş / Âleme gün gibi doğan /Yetiş yâ Muhammed yetiş “

 

Hüseyin Vassaf Hazretleri ise: “Vücudun âleme Hak’tan atâdır yâ Resulallah/ Ne dense şân-ı pâkine sezâdır yâ Resulallah” demiştir.

 

Sıddık Naci Eren Hazretleri ise: “Aman canım ya Resül ,sever seni ümmetin/ Ey Allah’ın habibi canım arzular seni” diyerek O’na sevgisini anlatmıştır.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.