Canlara Üflenen Taze Bir Ruhtur Ramazan-ı Şerif

Canlara Üflenen Taze Bir Ruhtur Ramazan-ı Şerif (Nurettin Midilli)

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ramazan , öyle bir aydır ki onda insanlara doğru yolu gösteren, Kakkı batıldan ayırt eden apaçık ayetlerle Kur’an indirildi. Ramazan ayına erişen oruç tutsun..” (Bakara 2/185)

Sıddık Naci Eren hz Mübarek Geceler ve Üç ayların Fazileti s.49

Ahmed ibni Hanbel ve Nesei’ye göre, Resulullah : “ Allahu Teala Ramazan-ı Şerif’in orucunu farz etmiştir. Ben de kıyamını (teravihini) sizin için sünnet kıldım. Kim iman ederek, sevabını umarak oruç tutar, gecelerini ihya ederse anadan doğduğu gün gibi günahtan çıkmış olur.” Buyurdular.

Sıddık Naci Eren hz Mübarek Geceler ve 
Üç ayların Fazileti s.55

Belki oruç insanı biraz zayıflatmış olsa bile 
imanı ve maneviyatı çok kuvvetlendirir ve bu
sayede, çok kuvvetli bahadırların, pehlivanların
yapamayacağı işleri yapmaya muvaffak kılar.

Oruç, yemeklerin cesedi beslemesi gibi ruhu besler. Yemek yenmeyince yaşamak nasıl mümkün olmazsa oruçsuz ruhlar da böylece yaşayamaz, manen yıkılır ve ölür, artık işe yaramaz olur, belki de zararlı olmaya başlar.

Mehmed Zahid Kotku hz

http://www.yeniakit.com.tr/haber/oruc-ruhu-besler-473924.html

……..

Huzur Dersleri Muhataplığı

Osmanlılar’da, 1759‟da Sultan III. Mustafa döneminde başlayan, Ramazan aylarında padişahın huzurunda yapılan tefsir derslerine Huzur Dersleri denilmiştir.42Bu derslerin Kadı Beyzâvî tefsirinden yapılması âdet olmuĢtur.43 Huzur derslerinde dersi takrîr eden âlime “mukarrir”, müzakereci durumunda olan âlimlere önceleri “talip”, daha sonra “muhatap” adı verilmiştir.44 Bu kişilerin seçimleri şeyhülislâm‟a aittir.45Bir mukarrir ve beş muhatapla başlayan derslerde muhatapların sayısı zaman içinde artmış, eksilmiş, ders adediyle günleri, saatleri ve dersin süresi değişikliğe uğramıştır.46

Hazmî Efendi (Uşşaki Şeyhi), 1334‟te huzûr-ı hümayun ders muhataplığına tayin olunmuş, 1337 senesine kadar bu vazifeye devam etmiştir. Hazmî Efendi‟nin kendisinden seyr u sülûk gördüğü şeyhi Mustafa Hilmi-i Sâfi Efendi de 1330-1339 yılları arasında muhataplıkta bulunmuştur.59

 

Fatma Sena Yönlüer  Marmara Ünvr. İlahiyat Fak.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.