Abdurrahman Sami efendi ve ailesi

Tarik-i Uşşâkîye’den bir mürşid :

 

ABDURRAHMAN SAMİ NİYAZİ (ksa)


 

 

 

foto: Abdurrahman Sami Niyazi efendi (ksa) ve eşi Fasine hanım

 

Sefine-i Evliya’nın bize verdiği bilgiye göre dünyaya geldiği zaman babasını ziyarete gelen Çöplü Dede adlı bir zat “Efendim bu bebeğin adı Abdurrahman olsun”demiş babası da buna Sami ismini ilave ederek oğluna Abdurrahman Sami ismini koymuştur. Kendi kitablarında nisbesini ”Manisevi”, ”Saruhani”olarak belirtmiştir. Evrad-ı Mukarrebin adlı eserinin mukaddimesinde “Mevliden Saruhanlı , mevtinen İstanbullu’yum demektedir. Böylece tam ismi Abdurrahman Sami Saruhani İslamboli ibn Muhammed Asım ibn Şeyh Ahmed Fevzi ibn Hüseyn ibn el-Hac el-Hafız olmaktadır. Şeyh efendi, hicrî takvime göre 12 Rebîülevvel 1296, Mîlâdî takvime göre ise 6 Mart 1879 tarihinde Saruhan’da dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. 1934’de vefat etmesi hasebiyle 55 yıl yaşamıştır. Babası Kadı Muhammed Asım Efendi olup Mekke ve Medine valiliklerinde bulunmuş alim bir zattır. Haremeyn vâlilerinden olan babası Âsım Efendi urefâ-yı tarîkatdan bir zât-ı muhteremdir. Onun da babası Şeyh Ahmed Fevzi (Nuri)’dir. Ç. Uluçay’a ( Manisa Ünlüleri s.12-13) göre bu şahıs, Ahmed Fevzî olup muhtemelen halk şairi, müderris ve mahkeme baş katibidir.  Baba tarafından soyu Hz.Ömer’e ulaşır. Sefine ve diğer kaynaklarda annesinin ismi geçmemektedir. Anne tarafından soyunun Hz.Zeyneb’e ulaştığı Sefine’de geçmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Abdurrahman Sami efendi’nin babası Asım efendi’nin vefat ettiği Yemen Sana’da Osmanlı Bekriyye camii 1895

 

Abdurrahman Sami efendi’nin bildiğimiz iki kardeşi vardır. Onlardan biri olan Yümni efendi’ye  icazet de vermiştir. Bir diğer kardeşi ise Cemal Nadir’dir. Aynı dönemlerde yaşıyan karikatürist cemal nadir güler ile karıştırılmamalıdır. Rübab dergisinin başyazarı ve yayıncısıdır. O, kardeşlerinin en küçüğüdür. Abdurrahman efendi’nin ikinci eşi fasine hanım kendisinden sonra vefat edip mısır tarlasında eşinin yanında medfundur. Karagümrük’teki tekke evde Naim hoca kendisiyle tanışmıştır (tahmini : 1963). Abdurrahman Sami efendi’nin oğlu muhiddin beyefendi İzmir’de trafik kazasında vefat eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Abdurrahman Sami efendi’nin kardeşi cemal nadir beyefendinin çıkarttığı Rubab dergisinin kapağı

Kaynaklar :

http://www.muzafferozak.com/assaruhani.html

https://abdurrahmansaminiyazi.wordpress.com

http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/DergiMakale/00000/00000126_iyqgbhpdu2g4q.pdf

https://ismailhakkialtuntas.com/2015/07/13/divan-i-sami-abdurrahman-sami-niyazi-saruhani/

http://www.manisa.bel.tr/s22_manisa-tarihi.aspx

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/910989844_Kenan%20ERDOĞAN.pdf

Naim Kaya efendi

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.