Ahmed Semerkandi Hz.

Ahmed Semerkandi Hz

Ahmed Efendi Seyyid Haşim Efendi’nin oğlu olarak Semerkand’da doğdu. (Tahminen 1447 )

Gençliğinde Nurbahşi (Seyyid Muhammed Nurbahşi hz. v.1464) yoluna bağlandı. Gördüğü bir rüyayla Erzincan’a gitti. 

Pîr Muhammed Erzincani’ye öğrenci oldu. Ama  O, birkaç yıl sonra vefat etti. (1464)

Nurbahşi yolundan bir zatta sülûkuna devam etti. O da bir süre sonra vefat etti. (Örnek: Hüsameddin Bitlisi (v.1495) bir Nurbahşiydi.)
Ondan sonra İzzettin Habib Karamani Hz.’ne öğrenci oldu. (v. 902/1496- Kabri şerifi Amasya Mehmed Paşa Camiinde) Onun vefatından sonra posta oturdu. Pir Hasan Hüsameddin Uşşâkî Hz. 1521 yıllarında gördüğü rüyayla Erzincan’a gelip Emir Ahmed Semerkandi’ye talebe oldu.

Nurbahşi yolu büyükleri, yaşadıkları coğrafya’daki padişahlarla sıkıntıları nedeniyle sürülme, hapis ve yakınlarının öldürülümesi gibi çeşitli cezalarla yüz yüze kaldılar. Sünni olan tarikat Safavilerin etkisiyle zamanla Şiileşmeye başladı. Osmanlı ise kendine rakip olan Safavilerle anılan Nurbahşi yoluna çok müsamaha ile bakamazdı.

930 / 1523 yılında Emir Ahmed Semerkandi Hz. ve Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz. Uşşak’a yola çıkdılar. Oradan Memi Çelebi mahallesine yerleşip yeni bir düzen kurdular. Mahalleli bu iki Seyyidi çok sevdi ve Ahmed Efendiyi camilerine imam yaptılar. (1) 

Ahmed Semerkandi Hz. sülukunu kısa sürede tamamlayan öğrencisine hilafetini verdi.

1561 yılında öğrencisini Matlube Hanımla evlendirdi. 1567’de Pir Hüsameddin Uşşaki’yi Ümmi Sinan Hz.’ne İstanbul’a gönderdi. 

Ahmed Semerkandi 1571 yılında Kabaklar Köyü yakınındaki Alaaddin Uşşaki Hz. türbesi yanındaki zaviyede inzivaya çekildi.(Cami 1600’lü yıllarda yapıldı) Hüsameddin Uşşâkî hocasını sık sık ziyarete geldi. 

Semerkandlı Şeyh Ahmed Efendi köyde Fakir Dede diye anıldı. (5)

1573 yılında, 125 yaşında iken Hakk’a yürüdü. Kapaklar Köyündeki zaviyede defnedildi.

Anadolu’ya ne zaman geldiği tesbit edilemeyen Emîr Ahmed Semerkandî Hz.’nin ardından yerine Hüsâmeddin Uşşâkî geçmiş, ancak Uşşâkî’nin daha sonra Halvetiyye’den de hilâfet alarak Halvetî-Uşşâkî kolunu kurmasıyla Nurbahşiyye’nin bu silsilesi muhtemelen kesilmiştir (2 ve 3).

Kaynaklar:

1-15-16.yüzyıl_arşiv kaynaklarına göre Uşak kazasının sosyal ve ekonomik tarihi Dr.Mehtap Özdeğer

2- Harîrîzâde, II, vr. 290b; Hüseyin Vassâf, IV, 179

3- Öngören, Osmanlılar’da Tasavvuf, s. 223

4- Necmeddin Kübra  s.175 Süleyman Gökbulut

5-Necdet Kabaklarlı ; Sadık Vicdani  : Tomâr-ı Turuk-i Aliyye: Enderun kitapevi 1995 , Rahmi Serin : Halvetilik ve Halvetiler: Petek Yayınları. İst.

6- Prof.Dr. Mahmud Erol Kılıç

7- Uşşaki kitabı Sıddık Naci Eren

8-Sefine-i Evliya 3.cilt Uşşakiler bölümü

Not: Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hz Hayatı Romanı Uşak Bölümünden . Aşıkane dergisinde yayınlanmıştır.

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.