Alaaddin Uşşaki

Alaaddin Uşşaki Hz.

Halveti tarikatının ileri gelen büyüklerindendir. Kayserili İbrahim-i  Taceddîn’in  halifesi  olan  Alâaddîn-i  Uşşâkî, şeyhinin  denetiminde  uzunca  bir  süre  mücahade  ve  riyazetle  meşgul  olmuş,  ardından icazet  alarak irşada  başlamıştır. Halvetiliğin Cemaliyye kolunun kurucusu (İstanbul Koca Mustafa Paşa ), Çelebi Halife olarak da anılan Şeyh Cemaleddin hz.’nin yanında bulunmuştur.

Pek çok kerameti zahir olan Alaüd-din Uşşaki ,Nev’izâde Atai’nin kaydettiğine göre, hal ehli bir aziz idi.

Halvetiliğin üçünçü şubesinden olan Ahmediyye kolunun kurucusu Yiğitbaşı Veli hazretlerinin mürşididir. Diğer halifesi İstanbul Aksaray semtinde Ekmel Tekkesinde irşat faaliyetlerinde bulunan Şeyh Süleyman Rumi adındaki zattır.

Yiğitbaşı Velî hazretleri Risâle-i Tevhîd isimli eserinde Alâeddin Uşşâkî hazretlerinden şu şekilde bahseder: “Şeyhimiz azizimizdir ki telkini zülfikâr-ı bâtınidir ve âb-ı hayâttır ve kimyâ-yı saâdettir ve rûh-i mukaddestir.”

Yiğitbaşı Veli hazretleri Alâeddin Uşşâki hazretlerine aşk ve muhabbet ile bağlanmıştır. Hz. Marmaravî bir mürşide aşk ve muhabbet ile bağlanmanın önemini şu şekilde aktarmıştır: “Bu tarîkatı, muhabbetle ondan tevbe ve telkin ile aldık, tevhide meşgul olduk; tâ bu muhabbet ile kalbimize inip devâma erince. Zîra muhabbet ile bağlanan zikir dinmez ve zikirle bağlanan muhabbet zâil olmaz.”

H. 890 / M. 1485-1486 yılında vefat etti

Uşak’ın Kabaklar köyündeki türbesinin kapısı üzerindeki kitabe şöyledir:


Buldu bu cami, türbe, izzet, şeref ile
İlahi bâniye ecirver olmaya telef sayi
Hak muin oldu bina ve türbeye didi tarih
Bula sagır mezarını euz-i kul ile eyle tavaf.

Bunun ebced çözümü 1595 tarihini belirlemektedir. Şeyhin vefatından 100 sene kadar sonra bu caminin yapılıp bu yazının yazıldığı tarih seyrinin takibinden anlaşılmaktadır. Böylece şeyhin takriben takriben öğrencisi Yiğitbaşının ölümü olan 1504 tarihinden önce öldüğü belirlenmektedir.

Uşak Kabaklar köyünde cami binasının altında, bir oda içinde, iki yatırlı bir türbe vardır.

Türbe içindeki ikinci mezarın Şeyhin karısına ait olduğu söyleniyor. Alaaddin Uşşaki hazretlerinin sanduka şahidesi üzerinde büyük bir sarık bulunmaktadır. 

https://www.halveti.tc/pirlerimizin_hayati.php?id=39
https://www.yeniasir.com.tr/ramazan/2018/05/15/gonul-erenleri-kabaklarli-alaaddin-ussaki-turbesi
http://www.usakport.com/gundem/ramazanda-usakta-gidilecek-kutsal-meknlar-h2829.html
https://www.ussakiorder.com/uploads/5/8/1/7/58178045/187946074-177777990-salahaddin-ussaki-divan.pdf

https://www.kastamonur.com/istanbulda-faaliyet-gostermis-halveti-sabani-tekkeleri%CC%87ni%CC%87n-gunumuzdeki-durumu/      )

https://usak.ktb.gov.tr/TR-200145/turbeler.html
https://usak.ktb.gov.tr/TR-200145/turbeler.html
https://turbeler.org/turbe-detay-114
https://www.dunyabizim.com/m/hikmet/ahmed-semseddn-marmarav-nasil-yigitbasi-veli-oldu-h28672.html
http://isamveri.org/pdfdrg/D01949/2001_11/2001_11_OGKEA.pdf

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.