Anadoluhisarı’nda Bir Uşşâklî’nin Mezar taşı

Anadoluhisarı’nda Bir Uşşâklî’nin Mezar taşı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anadoluhisarı

1300’lü yılların sonunda Kostantinniye’yi fethederek Peygamberimizin müjdesini gerçekleştirmek ve O’nun iltifatına nail olmak isteyen I. Bayezıd Han tarafından, “Şöyle Güzelce bir Hisar yapıla!” emriyle inşası gerçekleşen Göksu’nun denize açılan noktasındaki Anadolu Hisarı  . Kalenin karşısında bir zamanlar Sultan Fatih Han’ın yaptırdığı Ebu’l Feth Camii (Fethin Babası Camii) varmış .

Evliya Çelebi: ‘1080 haneli olup, kefere yok, birkaç mescit, yedi mektep ve 20 dükkan ve saraylar var.’ Şeklinde bilgi vermektedir.

 

Kalenin arkasında göksu deresi kenarında ise Osmanlı mezarlığı var. Ve onun içinde de bir Uşşâklî medfun .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hüve’l bâkî

çün ecel geldi ana olmaz aman

cürmünü af eyle ya rabbü’l mennan

mağfiret kıl olmasın halim yaman

mazhar-ı nur şefaat kıl her zaman

tebdil-i hümayun celilesi

pamukzâde merhûm Uşşâkî

Mustafa ağa rûhıçün

fâtiha

sene 1267

 

*********

Meraklısına notlar :

Pamukzade : Pamuk ailesinden doğmuş

Ağa :  Osmanlılarda devlet teşkilatının genişleme ve gelişmesinden sonra ağa kelimesi, askeri teşkilatta çok kullanılan bir unvan haline geldi. Eyalet ve sancakların valileri olan paşa ve beylerden sonra merkez askeri teşkilatının bütün emirleri, saray kuruluşlarının başında bulunanlar ve ihtisab ağası gibi bazı kısım yöneticilerinin bu unvanı taşıdıkları görülmektedir. Ağa unvanı taşıyanların çok defa vazifeleri veya şekilleri ile tarif edilmeleri de, bu unvanın yaygın bir şekilde kullanılmasından ileri gelmiştir. Osmanlı Devletinde ağa unvanının kullanıldığı yerlerden bazıları şunlardır: Yeniçeri ağası, harem ağası, hazine ağası, kızlar ağası, silahtar ağa, rikabdar ağa, kol ağası, çuhadar ağası, iç ağası, tatar ağası.

 

kaynaklar :

ANADOLUHİSARI OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI KİTABELERİNİN

DİL İNCELEMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: YUSUF AÇIKGÖZ

 

Anadoluhisarı http://www.dunyabizim.com/gezi-mekan/9477/musluman-atlilarin-tekbirlerini-duyar-gibiydik

 

Ağa : https://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1431&Bilgi=ağa

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.