All posts by: Uşşâkî Âsitânesi

Uganda’da Su Kuyularımız Hizmete Açıldı

by

Dedelerimizin su getirme, çeşme, hamam gibi hizmetlerini günümüzde de Uşşâkî Vakfı yurt dışında devam ettirerek; Afrika ülkesi Uganda’nın üç farklı noktasında Pir Abdülkadir Geylani Hz., Pir Hüsameddin Uşşaki Hz., Pir Cemaleddin Uşşaki Hz. ve Hz. Aişe adına dört su kuyusu açılarak hizmete başlanmıştır. Rabbimiz vesile olanlardan râzı olsun. Amin.

Aldatmasın Sûret Seni

by

Aldatmasın sûret seni sîrette dâimâ olagör, Bend etmesin hilkat seni sırr-ı süveydâ olagör. ‘Âlem mezâhir âdeme âdem de ism-i a’zama, Sa’y eyle eriş bu deme ‘aşk ile irvâ olagör. Cânâna bezl eyle cânı cân ile bu süflî teni, Seyr eyleyüp senden seni Kâf ile ‘ankâ olagör. Hilkatlerin eşyâsını ednâsını a’lâsını, Mazhar bulup esmâsını ‘ayn-ı müsemmâ […]

Ehli Beyt: Cümle İmamlar

by

Ey canların canı at masivayı Tanır isen Mevlayı sev kullarını EbaBekir Ömer dinin zineti Osman ile Ali İslamın tacı Cümle imamların ser tacı Ali İmam-ı Hasan da evladı Nebi İmam-ı Hüseyin sülb-i Mustafa İmam-ı Abidin’e hep canlar feda İmam-ı Bakır’ın bülbülleriyiz İmam-ı Cafer’in açan gülleriyiz İmam-ı Kazım’ın yücedir makamı İmam-ı Rıza’nın mestaneleriyiz İmam-ı Taki’nin doğrudur […]

Ehli Beyt: Âli Aba

by

Dü-cihana şahdur âl-i abâ Burc-i nurda mâhdur âl-i abâ Hakka düşmendur olarun düşmeni Bil habibullâhdur âl-i abâ Anları âgâh eder sırr-ı ebîh Sanma sen nâ-gâhdur âl-i abâ Her ne istersen yüri var anlara Şâfi-i der-gâhdur âl-i abâ Tut başun üzre Cemali anları Tac-ı ehlullâhdur âl-i abâ Cemaleddin Uşşaki Hz. Divanı ş.8 syf 10

Ehli Beyt: Yapış Âl-i Resulün Damenine

by

Yapış Al-i Resulün damenine İletsin seni Hakk’ın rahmetine Muhabbet eyleyen onlara bunda Yarın Dergah-ı Hak’da ol sevine İtaat kılmayan Al-i Resule Yüzü üstüne mahşerde sürüne Muhibb-i Al-i Ahmed ola şadan İhanet eyleyen münkir yerine Muhib ol Seyfiya Al-i Resule Cemal-i Hak sana yarın görüne Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. (v. h1010 m1601) (İbrahim Ümmi Sinan halifesi)

Alaaddin Uşşâkî Hz.

by

Alaaddin Uşşaki Hz. Halveti tarikatının ileri gelen büyüklerindendir. Kayserili İbrahim-i  Taceddîn’in  halifesi  olan  Alâaddîn-i  Uşşâkî, şeyhinin  denetiminde  uzunca  bir  süre  mücahade  ve  riyazetle  meşgul  olmuş,  ardından icazet  alarak irşada  başlamıştır. Halvetiliğin Cemaliyye kolunun kurucusu (İstanbul Koca Mustafa Paşa ), Çelebi Halife olarak da anılan Şeyh Cemaleddin hz.’nin yanında bulunmuştur. Pek çok kerameti zahir olan Alaüd-din […]

Ahmed Semerkandî Hz.

by

Ahmed Efendi Seyyid Haşim Efendi’nin oğlu olarak Semerkand’da doğdu. (Tahminen 1447 ) Gençliğinde Nurbahşi (Seyyid Muhammed Nurbahşi hz. v.1464) yoluna bağlandı. Gördüğü bir rüyayla Erzincan’a gitti.  Pîr Muhammed Erzincani’ye öğrenci oldu. Ama  O, birkaç yıl sonra vefat etti. (1464) Nurbahşi yolundan bir zatta sülûkuna devam etti. O da bir süre sonra vefat etti. (Örnek: Hüsameddin […]