Beytullah Odur

Beytullah Odur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Talib-i İrşadi (ksa) ve Hüseyin Hüsnü Aziz Türbesi (ksa) Kilidbahir Çanakkale

Abdurrahman Sami Niyazi hz, Bekir Sıdkı Visali hz Uşşaki okulunda seslendirilen ilahilerden
bestekarı ve okuyan : naim kaya efendi / izmir

makam : uşşak

 

Beytullah Odur

Kıl nazar vechi cenanın dilde beytullah odur
Günde yüzbin it tavaf sen sırr-ı haccullah odur
Enbiyalar varisin buldunsa maksudun ara
Bunda maksut zatını gör “küntü kenzullah” odur
Çar-anasır ümmehatın nuh felek atan senin
İr buremzi “sûre-i ihlâsda” sırrullah odur
Zâhida gel bî-vafâ dünyayı mahbûb itme çün
Dilde mahbûb ism-i “yâsin” “semme vechullah” odur
Hakk’a İrşadi (Talibi İrşadi) özün tam eyledinse gam yeme
Al teselli “men aref” den ilm-i ilmullah odur

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.