Bir Uşşâkî Mürşidine Haleb’den Aşure için gelen davetiye

Bir Uşşâkî Mürşidine Haleb’den Aşure için gelen davetiye

Muharrem pek cok dini merkez gibi tekkelerin de hareketlendiği, pek çok dini ritüelin icra edildiği bir aydır. Bu ay içinde dergahlarda aşure pişirilir, Kur’an-i Kerim, Mevlid-i Şerif, mersiye-i imameyn, menakıb-ı imameyn okunur, Kerbela Şehitleri için zikirler yapılır, meydan açılırdı. Aynı zamanda birer zerafet merkezi olan bu mekanlardaki törenler için Şeyh efendilerin birbirilerine davetiye göndermesi de son devirde ortaya çıkmış adetlerdendi. Muharrem ayında icra edilen bu toplantılarla ilgili bir davetiyeyi dikkatine sunuyoruz. Bu davetiye Halep’ten Kırkağaclı Mehmed Emin Efendi Tekkesi Şeyhi Mehmed Fahreddin Efendi’ye gönderilmiştir.’

Davetiye’nin Latin harflerle yazılışı:

Huzur-i Sami-i Fehimanelerine
Saadetlu Efendim Hazretleri
Seyyidu’ş-şuheda ve merdumek-i çeşm-i Al-i Aba olan sibt-i ekrem-i hazret-i risaletpenahi-i Hazret-i Hüseyin radiyallah-i teala anhü efendimiz hazretlerinin Haleb şehri kenarındaki meşhed-i şeriflerinde mah-i hal-i Arabi’nin onuncu Pazar günü ber-mutad aşura tabh’ ve et’am ve menakib-i celile-i hazret-i İmam tila-vet ve tezkar olunacagından yevm-i mezkurede saat beş raddelerinde meşhed-i şerif-i mezkura azimet ve ikti-sab-i ecr u mefharet buyrulmasi mercudur. Ferman. Fi 7 Muharrem sene 1306  [ 13 Eylül 1888, Perşembe]

 

1 Kirkagaçli Mehmed Emin Efendi, Aksaray Uşşâkî Tekkesi, şekerci Sokağı Tekkesi gibi isimler altında karşımıza çıkan bu tekke günümüzde Aksaray’da Fatih ilçesi Gureba Hüseyin Aga Mahallesi’de şekerci ve Imam Murat sokaklarının birleştiği köşede 183 pafta 892 ada 15 parselde kayıtlı Vakıflar Bölge Müdürlügü’nün mülkiyetinde iki katlı bir ahşap binadır. Bugün apartmanlar arasına sıkışmış bulunan mevcut yapı 17 Ramazan 1307 / 7 Mayis 1890 tarihinde meydana gelen Aksaray / Horhor yangınından sonra yaptırılmış olan binadır. 1885 senesindeki nüfus sayımında tekkede bir kadın iki erkek olmak üzere üç kişi oturmaktadlr. Tekkeyi tüccardan Kasap Hoca Niyazi Efendi yaptırmıştır. Tekke aslen tasavvuf yolu olarak Nakşi – Kadiri iken bani-i sani sayılan Nazillili Şeyh Fahreddin Efendi’nin Uşşâkî yolu’na mensup olması nedeniyle Uşşâkî Tekkesi olarak bilinmektedir.

Türk Edebiyatı dergisi Emin Nedret İşli ocak 2008

Memur
Meclis-i Idare Azasından
Adli-zade
Ahmed Munir bin Mehmed ü’l-adli (Mühür)

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.