Mirac 04

Mirac 04                   Cemaleddin-i Uşşaki Hz Divanından   Mirac idüp Hakkı eğer görmesen Kim bilebilürdi nedür “eynema” s.4 ş.2 b.3 ……….. Ruhile mirac idenün kendi içre kendüden Aşkı refref aklı Cibril gönli de eflak olur s.165 ş.156 b.4 ……….. Ruhını mirac-ı manaya o elbet irgürür Gicelerde habını […]

Mirac 03

Mirac 03                         Abdurrahman Sami Niyazi Hz divanından … Menzii-i «kavseyni ev ednâ»da-imdâd olmasa, Bulmaz idim bu teayyünde bakâbiliâhı ben. … Sırr-ı Isrâ Sâmiyâ feyz-i ubûdiyyet tamam, Hazret-i Kübrâda bildim künh-i abdullahı ben Ma’şûk Edindim Allahı Ben s.197 ……………….. Harîm-i Leyle-i Isrâ nedîm-i vuslat-ı […]

Miraç 02

Miraç 02                     Bekir Sıdkı Visali Hz divanından   SIRRI MİRAÇ KASİDESİ (76) Vennecmi izaheva Necmi nefsin batmümde gaip oldu ya Ahmed Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin ya Ahmed Allahümme salli alâ seyyidina nuri Ahmed Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced Ve alâ ali […]

Miraç 01

Miraç 01                         Sıddık Naci Eren Hz. Divanı’ndan Aç gönlümün penceresini, bir kez bana lütfeyle Resûl’ün hürmeti içün, Miraç yolunu göster VUSLAT YOLUNU GÖSTER sayfa: 179 … Derviş Allah hû dese, arşa çıkar ünleri Rûhan miraç ederler, göresin dervişleri DERVİŞ OLAN KİŞİLER DELİ OLAĞAN OLUR  […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04                                                     Muhitter on sekiz bin aleme nazır mekan oldur Gören hem görünen her yerde hazır hak ayan oldur, Benim ayine-i suret görünen can u canan oldur, […]

Dua-i Kebir

Dua-i Kebir                     Sıddık Naci Eren Efendi’nin elyazısıyla Dua-i Kebir                                    

Uşşâkîyiz Uşşâkî

Uşşâkîyiz Uşşâkî Aşkı bize sorsunlar, uşşâkîyiz uşşâkî Bizden bizi görsünler ,uşşâkîyiz uşşâkî Mişkat-ı visali Hakk, miyar-ı Kemali Hakk, Müştak-ı celâli Hakk, uşşâkîyiz uşşâkî Ten bülbülümüz birle bülbül gelmez birle Can-ı dilimiz birle, uşşâkîyiz uşşâkî Yok aşkımda temkin, bu sabra Hızır nitsin. İrşad-ı Hüsameddin, uşşâkîyiz uşşâkî Hep geriye kalan gelsün, Hakk aşkı ile dolsun Ey Hikmet-i […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 03

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 03                     Foto : Cemaleddin Uşşâkî hz. (vefatı m.1750 (h.1164)) türbesi  – Edirnekapı – İstanbul   Bir tevhide ir ola o LA ile İLLAsız Ta sende hafiden de hiç kalmaya bir şirket s.61 ş.57 5.beyit … Bu mahluk nefy olup Hak Hakkile sabit olunmakdur […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 02

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 02                           Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin divanından   :   Gel tevhide tevhide, Hakk’ı zikret her yerde Gönüllerde dillerde, lâ ilâhe illâllâh   Kalbini cennet eyle, esrâr-ı tevhid ile Cehennemi söndürür, lâ ilâhe illâllâh   Odur tevhid kal’ası, girenler necat bulur […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 01

Tevhîd Uşşaki 01     Câhidî Ahmed Efendi’nin divanından  (v.1659 kilitbahir ) :   Her kelâmın a’lâsı Lâ ilâhe illallah Cümle varın Mevlâsı Lâ ilâhe illallah s.111 …………… Bu zümrede var isen Eğer gerçek er isen Muhammed’e yâr isen Tevhîde gel tevhîde.   s.151 ……   Ol yüce Sübhâna tutmuşam yüzüm “Bir” ile bir olam […]