Miraç 01

Miraç 01                         Sıddık Naci Eren Hz. Divanı’ndan Aç gönlümün penceresini, bir kez bana lütfeyle Resûl’ün hürmeti içün, Miraç yolunu göster VUSLAT YOLUNU GÖSTER sayfa: 179 … Derviş Allah hû dese, arşa çıkar ünleri Rûhan miraç ederler, göresin dervişleri DERVİŞ OLAN KİŞİLER DELİ OLAĞAN OLUR  […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04                                                     Muhitter on sekiz bin aleme nazır mekan oldur Gören hem görünen her yerde hazır hak ayan oldur, Benim ayine-i suret görünen can u canan oldur, […]

Dua-i Kebir

Dua-i Kebir                     Sıddık Naci Eren Efendi’nin elyazısıyla Dua-i Kebir                                    

Uşşâkîyiz Uşşâkî

Uşşâkîyiz Uşşâkî Aşkı bize sorsunlar, uşşâkîyiz uşşâkî Bizden bizi görsünler ,uşşâkîyiz uşşâkî Mişkat-ı visali Hakk, miyar-ı Kemali Hakk, Müştak-ı celâli Hakk, uşşâkîyiz uşşâkî Ten bülbülümüz birle bülbül gelmez birle Can-ı dilimiz birle, uşşâkîyiz uşşâkî Yok aşkımda temkin, bu sabra Hızır nitsin. İrşad-ı Hüsameddin, uşşâkîyiz uşşâkî Hep geriye kalan gelsün, Hakk aşkı ile dolsun Ey Hikmet-i […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 03

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 03                     Foto : Cemaleddin Uşşâkî hz. (vefatı m.1750 (h.1164)) türbesi  – Edirnekapı – İstanbul   Bir tevhide ir ola o LA ile İLLAsız Ta sende hafiden de hiç kalmaya bir şirket s.61 ş.57 5.beyit … Bu mahluk nefy olup Hak Hakkile sabit olunmakdur […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 02

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 02                           Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin divanından   :   Gel tevhide tevhide, Hakk’ı zikret her yerde Gönüllerde dillerde, lâ ilâhe illâllâh   Kalbini cennet eyle, esrâr-ı tevhid ile Cehennemi söndürür, lâ ilâhe illâllâh   Odur tevhid kal’ası, girenler necat bulur […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 01

Tevhîd Uşşaki 01     Câhidî Ahmed Efendi’nin divanından  (v.1659 kilitbahir ) :   Her kelâmın a’lâsı Lâ ilâhe illallah Cümle varın Mevlâsı Lâ ilâhe illallah s.111 …………… Bu zümrede var isen Eğer gerçek er isen Muhammed’e yâr isen Tevhîde gel tevhîde.   s.151 ……   Ol yüce Sübhâna tutmuşam yüzüm “Bir” ile bir olam […]

MUTASAVVIFLARDAN O’NA (S.A.V.) ŞİİRLER

MUTASAVVIFLARDAN O’NA (SAV) ŞİİRLER         foto : Aşıkane dergisi 1.sayısı Salavat-ı Şerifler yazısının görseli   Bekir Sıdkı Visâlî Hazretleri “Şemâil-i Şerif” kasidesinde : “Ol mübarek gül yanağı rengi pembe ya Cemîl / Güller aldı rengini ol mübarek yanağından / Ol mübarek nuru simsiyahtır ken necîm / Semâdaki yıldızlar gözlerinin nurundan” diyerek vasfetmiştir. […]

Sultanı Salavât-ı Şerife

Sultanı Salavât-ı Şerife Allahümme salli ve sellim alâ  seyyidina nefsi Muhammedin ve alâ  ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtiz zatiyyeh. Ve alâ rûhihi ve alâ ervâhi ehli beytihi bi adedi tecelliyâti sıfatiyyeh. Ve alâ nurihi ve alâ  envari ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil ef’âliyyeh. Ve alâ kalbihi ve alâ gulubi ehli beytihi bi adedi tecelliyâtil […]

Münâcatı Kübra

Münâcatı Kübra Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahillezî  halekal insâne minnûr vessalâtu vesselamu alâ seyyidinâ Muhammedin mazharil envar. Ve alâ âlihî ve ehli beytihi bir sebebi gıyam innası minnûr. Cemi esmâ ve sıfatı Câmi saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi hâvi makâmı uluhiyeti zâtta sana ibadet ederim Allah’ım. Cemi esmâ ve sıfatı Sâtır saltanâtı hakkiyeyi halkiyeyi kahir makâmı ahadiyeti zâtta vücudumdan fâni […]