Sidkisiddik

Edirne Uşşâkî Salı Tekkesi

Edirne Uşşâkî Salı Tekkesi   Arif Ağa camii   Salı Tekkesi Ârif Ağa Mahallesinde Salı Tekkesi Sokağında sekizinci numarada vâki Fahri Fatma Hatun Zâviyesidir (Saka Tekkesi de denir) ki çatısı ahşabtandır. Ve şu anda yok olmuş Karanfiloğlu çarşısındaydı. Bu zâviye Tarîk-ı Uşşâkî meşâyihinden (şeyhlerinden) şuarâ (şairler) miyânında (arasında) tercemesi mezkûr (adı geçen) Şeyh Mehmed Cemâleddîn … Okumaya devam et Edirne Uşşâkî Salı Tekkesi