Edirne’de Uşşâkîler

XIV. ASIRDAN BU YANA EDİRNE’DE FAALİYETTE BULUNAN UŞŞÂKÎ TEKKELERİ ve ŞEYHLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasan Sezai Hz. Türbesi

 

Uşşâkiyye

Uşşâkî Şeyhleri

İbrahim Efendi (ö. 1024/1615)

Muslihiddîn Efendi (ö. 1046/1637)

Mûsâ Efendi (ö. 1100/1688)

Âlim Sinân Efendi (ö. ?)

Kuloğlu Mustafa Efendi (ö. 1045/1635’ten sonra)

Mehmed Sâdık Efendi (ö. 1094/1683)

Muhammed Keşânî (ö. ?)

Osman Sıdkî Efendi (ö. 1114/1702)

Hâmid-i Uşşâkî (ö. 1126/1714)

Muhammed Hamdî-i Bağdâdî (ö. 1136/1723)

Cemâleddin Uşşâkî (ö. 1164/1750-51)

Ahmed Sâkî-i Uşşâkî (ö. ? )

Hikmetî İsmâil Efendi (ö. 1164/1751)

Yazıcı Mehmed Safvetî (ö. 1192/1778)

Uşşâkî Tekkeleri

Uşşâkî Dergâhı

Şeyh Hâmid Efendi Tekkesi

Çoban Ali Efendi Tekkesi

Salı Tekkesi

Câhidiyye

Muslihiyye

İrşâdiyye

İrşâdî Şeyhleri

Mustafa Kanber Baba (ö. ?)

 

 

Hasan Sezai Hz. Türbesi

https://www.facebook.com/notes/edirneli-hasan-sez%C3%A2%C3%AE-hazretleri/xiv-asirdan-bu-yana-edirnede-faaliyet-tar%C3%AEkatlar-ve-mensuplari-halvetiyye/240257039350128

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.