Ehli Beyt 02

Ehli Beyt 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya
On gün Muharremde siyamla Kur’an zikrullah selat ile sayüha
Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resûl’den ayrılma
Bütün halin olsun makamı Mahmud bulasın gurbetiha
Ya ilahi Âşık Ruhi’yi Visali’den aldığı üzere heran
Muhabbeti ehlibeyt ve şehidi Kerbela ile birle yarenlerle vuslatuha

EŞŞEHİD-İ ŞECERE’Yİ KERBELA  Mehmed Ruhi Hz.

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/essehid-i-secereyi-kerbela.html

*******

(Bekir Sıdkı Visali hz.ni) Sevenlerinden bir zat tarafından yazılan elliiki mısralık matbu MEDH-Ü SENA’yı alt kısımda sunuyoruz. İlham sureti ile sultanımızı ekmel derecede vasıflandıran kasidenin müellifi belli değildir. Kendini mürid-i aciz olarak belirlemesinden, manevi yakınlığa mazhar olmuş bir zat olduğu anlaşılmaktadır. Seyfi Efendi isminde bir bende’si tarafından irşad olunduğu rivayeti vardır.
Matbu nüshada kasidenin ismi belirlenmemiştir. Dörtlü mısraların sonunda VARİS-İ NEBİ sözleri tekrar edilerek yazılmış olmakla, acizlerince VARİS-İ NEBİ KASİDESİ ismi ile tesmiye olunmuştur.

 

VARİS-İ NEBİ KASİDESİ

Aşkı ilâhide mest olmuş, makamı tevacüd’dür hali
Baka billahi ermiş Allah’da olmuştur fani
Cümle piran sevgilisi, on iki imam ehlibeyt aşıkı
Varisi nebi mürşidimiz Bekir Sıtkı Visali

Şeriat, tarikat, hakikat ma’rifette dürru yektadır
Susamış kalblere feyzi vermekte mahzeni ilahidir
Muallimi esma, mahbubu zat Mustafa rasulu kibriyadır
Varisi nebi mürşidimiz Bekir Sıtkı Visali

 

http://visalidivani.com/TR/haci-bekir-sidki-visali-hz/mesrebi-ve-tasavvufi-gorusleri.html

*******

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.