Ehli Beyt 04

Ehl-i Beyt 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talib-i İrşadi hz divanından

Hem Muhammed Mustafa’yı Murtaza’ya ümmet olmaktan murad

Vakıf-ı sırr-ı hakikat şah-ı merdandır garaz

 

Ehl-i beyt-i Mustafa’yı Murtaza’yı sevmekden

Celb-i tahsil-i rıza-yı Zat-ı Rahman’dır garaz

Syf 92 Irfandan garaz

 

*******

Dil virüp rah-ı tarikatda Hüsameddin bend

Ruy yerde el gögüsde olmuş ehl-i müstemend

Tab’ı şiir ehl-i fünun şeyh Hulusi’ye menend

Çün sıla-i rahim içün Bayındır’a olmuş revan

Bende-i al-i aba şeyh Talip Uşşakıyan

Destur Pirim Remzi Baba’nın Talib Uşşaki hz.için yazdığı şiir

*******

Talibi İrşadi hz de Remzi babaya yazdığı şiirde ondan şöyle behseder :

Asl u nesli zat-i paki tabi’i al-i aba

Hanedan-ı ehl-i beytin şairi hem bülbülü

 

*************

 

Hz Hüseyin Hüsnü Aziz hz. Divanından :

 

Şah-ı rah-ı kibriyadır Halveti Uşşakiler

Hak pa-yı Mustafa’dır Halveti Uşşakiler

 

Tabi’i al-i abadır fırka-i naci biziz

Mukteda-yı Murtaza’dır Halveti Uşşakiler

Syf 124 Halveti Uşşakiler

 

*******

Ehl-i beytin hürmetine pür günahkar Hüsnü’ni

Kıl şefaat-kan Sultan-ı Enbiyasın ya Resul

Syf 150 Ya Resul

*******

Ali’dir cümleye rehber Ali’dir miraç-ı ekber

Muhammed’dir cihan güli ana bülbül Ali dediler

 

Muhammed’dir nur-ı celi Ali’dir sırr-ı Hak veli

Cümlesine deriz beli kırklar başı Ali dediler

 

Fatıma’nın iki gözü Hasan ile Hüseyin’dir

Hüsniya’nın budur sözü sakıya sürdüm dediler

 

Syf.179 dediler

*******

Sırrına irmekliğe yetmedi irfanım Ali

Acizim bilmekde anı sırr-ı sultanım Ali

 

Syf 192 İrfanım Ali

*******

Bakup mirat’ı hüsnünden cemal-i Mustafa’yı gör

Gıta’yı kesreti kaldır da nur-ı Murtaza’yı gör

İki gözle biri görmekse maksudun Hüda’yı gör

Efendim dest girim hazret-i sultan İrşadi

Syf 198 sultan İrşadi

*******

Mektebi ilmi ledün’ün sensin üstadı gülü

İlmi,ne nisbet Musaggar katre-i derya ya Ali

syf 212 destur

*******

Resmi evvelden Levhi dilde ilmi irfanım Ali

Oldu na’bına derunu derde dermanım Ali

Syf 214 destur pirim

*************

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.