Ehli Beyt 05

Ehli Beyt 05

 

Hazret-i Sıddık-ı taki Hazret-i Faruk-ı veli
Hazret-i Osman ü Ali necm-i hüda mihterine

Hicret edince ol Cemil hikmet-i Mevla-yı Celil,

”  Lahmüke lahmi ” ye delil koydu Ali’yi yerine.
Meşrık-ı nür-i ezeli Âli Muhammadle Ali,
Mah-ı velayet şehini saki kılan kevserine.
Düşmedi nur,mülhid olan münkir olan müfsid olan,
Ta ezeli mürted olan mayesi nar ahserine.
Mazhar-ı gencine-i Hu, Âl-i Abâ nuru yolu,
Sıdk ile kim oldu kulu, kondu hüma serlerine.
Silsile-i hayru’l beşer, sevmeyen oldu şer,
Kim seve,bezl eyliye ser, nurla gelir mahşerine.

 

Abdurrahman Sami Niyazi hz. Divanı syf.58

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.