Ehli Beyt 06

Ehli Beyt 06

 

 

 

 

Muharremde zuhur itdi beliyyat

Heva-yı Ehl-i Beyt’e geldi afat

….
Muharrem oldı matem-gah-ı sadat
Muharremdir ibadet-gah-ı ziba
9)Muharremde şehid oldı İmameyn
Muharremde garíb oldı hümameyn
Syd.66
…….
1 Seyyidü’l-kevneyn Muhammed ‘alemin Sultanına
Ka’inat yüz sürmege geldik de asitanına
Sen ne yüzle varacaksın ahiret meydanına
Çünki kıydın nur-ı çeşm-i Mustafa’nın canına
Vacib iken hürmet itmek Ehl-i Beyt’in şanına
akıbet girdin neden Al-i ‘Aba’nın kanına
…….
9)Ceddi Peygamber Muhammed Mustafa Fahr-i Hüda
Validi Haydar ‘Aliyyü’l-Murtaza bedr-i ‘ala
Maderi hayru’n-nisa olmuş iken Zehra ana
Sen ne yüzle layık oldun  bey’ate ey bi-haya
Vacib iken hürmet itmek Ehl-i Beyt’in şanına
‘Akıbet girdin neden Al-i ‘Aba’nın kanına
…….
Syf 68 69 70
Abdurrahman Sami Niyazi hz.  Muharremiyye  Mehmet Halid Ayar calişmasindan

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.