Ehli Beyt 8

Yapış Al-i Resulün damenine

İletsin seniHakk’ın rahmetine

Muhabbet eyleyen onlara bunda

Yarın Dergah-ı Hak’da ol sevine

İtaat kılmayan Al-i Resule

Yüzü üstüne mahşerde sürüne

Muhibb-i Al-i Ahmed ola şadan

İhanet eyleyen münkir yerine Muhib ol Seyfiya Al-i Resule

Cemal-i Hak sana yarın görüne

Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz. (v. h1010 m1601) (İbrahim Ümmi Sinan halifesi)

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.