Emin Baba Hz.

GELİBOLULU MEHMET EMİN SITKI PASTUTMAZ EFENDİ

1881-1965

 

Mehmet Emin Pastutmaz efendi  1297 (1881) yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş olup babasının ismi Hacı Osman efendidir. Hayatı hakkında fazlaca bilgiye sahip olamadığımız Mehmet Emin Sıtkı Pastutmaz efendi  İstanbul Yedikule’de bulunan İmrahor Uşşaki tekkesi postnişini  büyük aziz denmekle maruf Emin babaya biat etmiş ve onun irtihaliyle de halifesi Kasımpaşa Hz pir Hasan Hüsamettin Uşşaki asitanesi postnişini Hacı Mustafa Safi efendiye biat etmiştir. Bilahare Mustafa Safi efendiden hilafet alan Mehmet Emin Sıtkı Pastutmaz efendi Gelibolu’ya irşadla gönderilmiş olup Gelibolu ve havalisinde irşat hizmetlerini deruhte etmiş ve 23 Receb 1381 (1965) yılında Gelibolu’da vefat ederek Gelibolu şehir mezarlığının orta yerinde tepe üstüne defin olunmuştur. Gelibolu ve havalisnde kendisinden sonra Çanakkale yapıldak köyünden İsmail  Şimşek dede ö 1988 ondan sonra ise Hasan dede ö 2005  isimli kimseler yürütmüşlerdir.  Tam ayrıntı bilinmemekle beraber İstanbul’dan Arusi şeyhi Harun baba ö:1992 denilen zatında bu kol ile irtibatı vardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

İsmail  Şimşek dede  ö: 1988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………..

Hasan Dede ö:2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan : Oğuzhan

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.