Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1

Sinânî Şiirlerinde Muharrem ve Kerbela 1                         Ümmi Sinan Hz. divanından : İmam Hüseyin’in kanı aşkına Bizi ol dost Muhammed’den ayırma s.162 … Ya Ali Ebu’l- Hasan sın hem Hüseyn Kerbela Dürr ü cevher madeni ehli şehadet Murteza s.181 ************ Seyyid Seyfullah hz. divanından […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 6

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 6                         Muharremde Esrarlar Muharrem aşure günü Diğer günlerin üstünü Süleyman’ın ol mülkü Verdi onuncu günü … Adem Aleyhisselam Girdi aşure cennete İbrahim Aleyhisselam Kurtuldu ol ateşten … Mel’un yezid acımadı Ehli beyti yazık etti Gitti şehid-Hüseyin de Cuma günü […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 5

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 5                                     kerbela Ali Asgar hz türbesi   Ömer Hulusi hz (d.1222/1805-ö.1285 /1868) divanı   On iki imamın asl u nesli beytullah ise Şah Hasan canım Hüseyn-i Kerbeladan dönme sen s.384 ş.371 k.3 … Sadıkanın gözlerinden […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 4

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 4                                     MUHARREMÜL HARAM KASİDESİ Deryayı ehad cuş ile noktayı vahid etti zuhur Bismillah ile kıldı hadaratı hams vücud Hakikati Muhammediyye mir’at-ı kâinat oldu Penci aba sinesinden doğdu mevcudat etti zuhur Ah çekip muharremül […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 3

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 3                 Hz Zeynebin Kardeşinin Şehid Edilişini Gördugu yer     Selahaddin Uşşaki Hz (v.1783) Divanından : Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın çocukları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin âlemin övüncünün torunlarıdırlar (K.7-30) Hz. Hasan Allah’ın sevgilisi Hz. Muhammed’in gözünün nurudur ve onun yüzündeki güzellik […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 2

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 2                     Cemâleddîn Uşşâkî [Uşşâki-Cemâliyye kolunun pîr-i sânîsi – ö. 1750]   Sana bende olduğumu cihân bilsün Yâ Hüseyn Bâğ-ı Muhammed’e iki gonca gülsün Yâ Hüseyn   Birisi Şâh-ı Hasen Hulku’r-Rızâ sırr-ı Nebî Sırr-ı Hayder isteyenler sana gelsün Yâ Hüseyn   Kurretü’l-ayn-i Rasûl’sün […]

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 1

Uşşâkî şiirlerinde Muharrem Kerbela 1                             Muharremdir tecellí-gah-ı Mevla Muharremdir cemale rah-ı kusva (1/1) Muharrem oldı matem-gah-ı  sadat Muharremdir  ibadet -gah-ı zíba (1/2) Muharremdir bahar-ı hüzn ü endüh Muharrem maşrık-ı necm-i belaya (1/3) Muharremdir meharimden muharrem Muharremdir şuhur içre mükerrem  (1/4) Muharremdir […]

Molla Arap Tekkesi

Molla Arab Tekkesi                 XVII. yüzyılda Uşşâkîyye  Tarîkatı’nın Câhidiyye kolunu Bursa’da temsil eden tekkelerden biri de, Molla Arab mahallesi balabancık caddesinde bulunan Molla Arab Cami’nin (16. yüzyılın ilk çeyreğinde “Molla Arap” ünvanlı Mevlana Mehmet b. Ömer b. Hamza tarafından yaptırılmıştır.) yanında binâ edilmiştir. Şeyh Muhyiddin-i Bursevî Efendi (d.?/?-ö.1091/1680) , diğer bir […]

Uşşâkî şiirlerinde Hac 10

Uşşâkî şiirlerinde Hac 10                     Sıddık Naci Eren Efendi’nin şiirlerinde Hac Geldi ezan sesleri,sanki Bilâl-i Hâbeşi Çoşup taştı hacılar, aşkına Muhammed’in Fahr-i alem Ahmed’in s.73 Divan … Ey hacılar Medine’ye bizden selâm götürün Ol mübarek Mekke’ye bizden selâm götürün … Döner sâf sâf hacılar, Kabe’nin etrafında […]

Abdullah Arığ ve Kitapları

Abdullah Arığ ve Kitapları                   Abdullah Arığ emekli hakim idi. Uşşâkî yolunda hocası Mehmet Akhan efendidir. İki kitap yazmış; bir kitap ta tercüme etmiştir.                     Yazdığı kitaplar :  Allah’ı Niçin Anıyoruz? ve İslam’da tasavvuf hac ve sırları Tercüme […]