Pendik’te açılan bilgi evi ve spor kompleksine Uşşaki meşayıhı Hüseyin Vassaf Efendi’nin adı verildi

    Hüseyin Vassaf Efendi Bilgi Evi ve Spor Kompleksi Açıldı   Hüseyin Vassaf Kimdir? Merkeze adını veren Hüseyin Vassâf efendi (1872-1929), son devir mutasavvıf, tarihçi ve şairlerindendir. Hüseyin Vassaf,  ilim âleminde daha çok “Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr Şerh-i Esmâr-ı Esrâr”ı adlı beş ciltlik sûfiler ansiklopedisiyle tanınıyor.  1872 yılında dünyaya gelen Hüseyin Vassâf,  57 senelik ömründe hepsi […]