Okçulukta menzil taşı diktiren Uşşâkî

Okçulukta menzil taşı diktiren Uşşâkîler “Sonra onları siz öldürmediniz, lâkin Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın, lâkin Allah attı. Bu da müminlere güzel bir imtihan geçirtmek içindi. Allah işitendir, bilendir.” (enfal 17) http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15705/enfal-suresi-12-ve-17-ayetlerin-aciklamasini-yapar-misiniz.html foto : III.Murad Han ok taliminde   Menzil Taşı 1.Ok atılınca düştüğü yere dikilen taş. 2. Ok atma talimleri yapılan alan. […]

Edirneli bir Uşşâkî şeyhi Mehmed Sâdık efendi

  Edirneli bir Uşşâkî şeyhi Mehmed Sâdık efendi         foto : tatar mezarlığı   Ârif-i Bi’llâh Eş-Şeyh Mehmed Sâdık El-Uşşâkî Edirneli ve Uşşâkî tarîki şeyhidir. Me’hazlarımızda bu zâtın terceme-i hâline tesâdüf olunamadı. 1094 (1682) târihinde irtihâl-i dâr-ı ukbâ etmekle Zindânaltı’nda Tatar Hân Kabristânı’nda Dâru’l-hadîs’e giden cadde üzerinde medfûndur. Gülşenî şeyhi Hasan Sezâyî […]

Gümülcine’de Uşşâkî Dergahı

Yunanistan Gümülcine’de  Uşşâkî  Dergahı                                   foto : Yunanistan Gümülcine haritası   36 — Şeyh Halil Gümülcinevi K.S 37 — Şeyh Abdülkerim Gümülcineli K.S 38 — Şeyh Osman Sıdgı K.S 39 — Şeyh Muhammed Hamdi (Edirneli meşhur Bağdadi) K.S 40 […]

Edirne Uşşâkî Kanber Efendi Dergahı

                              Mustafa Kanber Efendi   Mustafa Kanber efendi, Talibi İrşadi hazretleri (ö:1883) tarafından Edirne ‘deki Uşşâkî  dergahına halife olarak tayin edilmiş burada irşada devam edip bilahare Edirne ‘de vefat etmiştir.  Edirne‘de Kanber efendiden nispeti alan Seyit Necati Dede (ö:1938), Kırıkkale‘de memleketi […]

Edirne Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi

                                                foto : amcazade çeşmesi   Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi   26-Uşşâkî Çizmeci Şeyh Tekkesi Üsküfçü Hızır Mahallesinde Soğuk Çeşme Caddesinde otuz ikinci numarada vâki tarîk-ı Uşşâkî’ye mensûb Halvetî Tekkesidir ki bu […]