Mevlid-i Şerif 07

Mevlid-i Şerif 07                                               foto :  Hz Peygamber’in (s.a.v.) babası Hz. Abdullah’ın Medine-i Münevvere’deki kabrinin çeşmesi   Mevlid ve Miraciye Salahaddin Uşşaki hz.   Her işe kıl Besmele’yle ibtida   192/ 22 Zikrin olsun […]

Mevlid-i Şerif 06

Mevlid-i Şerif 06                         Mevlidi Mucteba Abdurrahman Sami Niyazi Hz. Mevlidi Mücteba Abdurrahman Sami Niyazi Uşşaki Efendi’nin 1915 yılında basılan 28 sayfadan oluşan eseridir. Eser’in orjinal ismi Mevlid-i Mücteba ve Şema’il-i Celile-i Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’dir. ……. Bismillahirahmanirrahim başlıklı bölümden Başlayalım söze […]

Mevlid-i Şerif 05

Mevlid-i Şerif 05                               foto : Osmanlı döneminde Mevlid Kandili   Salahi Hz Naatlarından Mevlidi Serifle ilgili olanları Abdullah Selahattin Uşşaki Hz Peygamber’e naatlar divanı Nu’ut-ı Salahi  Şelale Yayıncılık Hazırlayan Prof.Dr. Mehmet Akkuş sayfa 45 2. Şiir 1 kıta Senin meddahın […]

Mevlid-i Şerif 04

Mevlid-i Şerif 04                     Foto Hz Muhammed’in doğduğu ev Sıddık Naci Eren Divanından Mevlid ile ilgili şiirler ( şelale yayınevi )   sayfa 46 Canımın canısın Canım Muhammed şiirinin 1. kıtası Doğdu Mekke şehrinde Alemlerin Sultanı Sevgisi Gönüllerde Medine’de makamı Canımın canısın canım Muhammed ….. Sayfa […]

Mevlid-i Şerif 03

Mevlid-i Şerif 03                                               Foto : Hicazi Mevlid Kutlaması Tayyibetül Ezkar’dan şu satırları okumuştum :  Rebiülevvelin 12. Günü gecesini Mescid-i Nebevî’de ihya edilirdi. Sabaha karşı bab-ı Nisa önünde meydana bir kürsü korlar. Cümle eşraf-ı […]

Mevlid-i Şerif 02

Mevlid-i Şerif 02                           hat : Muhabbetten Muhammed (s.av.) oldu hasıl, Muhammed’siz muhabbetten ne hasıl   Mevlid insanın doğduğu yere denir. Dilimizde ise bu zamana dönüşmüştür.(s.323) ….. Siyeh puşidesidir Ka’betü’l-esrar-ı aşkın ya Hattı ruhsare-i zata eriptir leyle-i mevlid Puşide : örtü ;  Ruhsar […]

Mevlid-i Şerif 01

Mevlid-i Şerif 01     Hz Abdulmuttalip , pervanesi güneş olan o Muazzam Nur’un (Hz Muhammed s.a.v.) yüzünden ve gözlerimden öptü ve kucağına alarak doğru Kabe’ye götürdü. Cenabı Hakk’a bir şükrane olmak üzere birdenbire şu çok meşhur şiiri okudu. Elhamdü lillahi’l-lezi a’tani Haze’l gulame’t-tayyibe’l erdane Kad sade fi’l-mehdi ale-l gılmani E’izuhu bi’l beyti erkani Hatta […]

Davud Paşa’da bir Uşşâkî

Davud Paşa’da bir Uşşâkî                   İstanbul’da Topkapı dışında Çırpıcı ve Haznedar derelerinin arasında, halen Dâvud Paşa Kışlası’nın bulunduğu ovaya XV. yüzyıldan beri verilen ad. Adını II. Bayezid’in sadrazamı Koca Dâvud Paşa’dan (ö. 904/1498) almıştır. O tarihten itibaren Dâvud Paşa sahrası, Osmanlı merkez kuvvetlerini oluşturan Kapıkulu ocaklarının Rumeli […]

Kaşif Esad Efendi ve Divanı

Ümmi Sinan’ın Saklı Hazinesi: Kaşif Es’ad Efendi Hayatı – Edebi Kisiliği – Divanı Enes İlhan Grafiker Yayınları 17.yy.da halvetiler en etkin tarikat olma özelliğini sürdürür. Sivasiyye, Karabaşiyye, Nasuhiyye, Cahidiyye, Ramazaniyye, Cihangiriyyeve Mısriyye kolları kurulmuştur. (s.29) Divan edebiyatına mensup bilinen şairlerin haricinde kaynaklarda dahi adı geçmeyen pek çok şair vardır ki yazdıkları şiirler ile büyük şairlerin […]