Mirac 06

Mirac 06 Hüseyin Vassaf efendi’nin Gülzar-ı Aşk eserinden                       foto: Burak duvarı   Gel alem-i manaya Mirac edegör mirac Azm eyle ev ednaya Mirac edegör mirac … Hak cezbesin aşıklar Bu yolda Burak eyler Buldunsa o hali ger Mirac edelim mirac   s.592  

Mirac 05

Mirac 05                   Selahaddin Uşşaki hz’nin Matlaul Fecr’inden MİRACİYE Cezbe-i ‘aski Hudâ vü ‘akl-i kül Sildi naks-i mâ-sivâyi cüzz ü kül Mâ-sivâdan eyledi ya’ni ‘urûc Zirve-i bâlâya itdi pes vülûc Atdi kâf-i kevni ol ankâ hemân Oldi kâf-i “kâbe kavseyn” âsiyân  

Mirac 04

Mirac 04                   Cemaleddin-i Uşşaki Hz Divanından   Mirac idüp Hakkı eğer görmesen Kim bilebilürdi nedür “eynema” s.4 ş.2 b.3 ……….. Ruhile mirac idenün kendi içre kendüden Aşkı refref aklı Cibril gönli de eflak olur s.165 ş.156 b.4 ……….. Ruhını mirac-ı manaya o elbet irgürür Gicelerde habını […]

Mirac 03

Mirac 03                         Abdurrahman Sami Niyazi Hz divanından … Menzii-i «kavseyni ev ednâ»da-imdâd olmasa, Bulmaz idim bu teayyünde bakâbiliâhı ben. … Sırr-ı Isrâ Sâmiyâ feyz-i ubûdiyyet tamam, Hazret-i Kübrâda bildim künh-i abdullahı ben Ma’şûk Edindim Allahı Ben s.197 ……………….. Harîm-i Leyle-i Isrâ nedîm-i vuslat-ı […]

Miraç 02

Miraç 02                     Bekir Sıdkı Visali Hz divanından   SIRRI MİRAÇ KASİDESİ (76) Vennecmi izaheva Necmi nefsin batmümde gaip oldu ya Ahmed Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin ya Ahmed Allahümme salli alâ seyyidina nuri Ahmed Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced Ve alâ ali […]

Miraç 01

Miraç 01                         Sıddık Naci Eren Hz. Divanı’ndan Aç gönlümün penceresini, bir kez bana lütfeyle Resûl’ün hürmeti içün, Miraç yolunu göster VUSLAT YOLUNU GÖSTER sayfa: 179 … Derviş Allah hû dese, arşa çıkar ünleri Rûhan miraç ederler, göresin dervişleri DERVİŞ OLAN KİŞİLER DELİ OLAĞAN OLUR  […]

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04

Uşşâkî şiirlerinde Tevhîd 04                                                     Muhitter on sekiz bin aleme nazır mekan oldur Gören hem görünen her yerde hazır hak ayan oldur, Benim ayine-i suret görünen can u canan oldur, […]

Dua-i Kebir

Dua-i Kebir                     Sıddık Naci Eren Efendi’nin elyazısıyla Dua-i Kebir                                    

Uşşâkîyiz Uşşâkî

Uşşâkîyiz Uşşâkî Aşkı bize sorsunlar, uşşâkîyiz uşşâkî Bizden bizi görsünler ,uşşâkîyiz uşşâkî Mişkat-ı visali Hakk, miyar-ı Kemali Hakk, Müştak-ı celâli Hakk, uşşâkîyiz uşşâkî Ten bülbülümüz birle bülbül gelmez birle Can-ı dilimiz birle, uşşâkîyiz uşşâkî Yok aşkımda temkin, bu sabra Hızır nitsin. İrşad-ı Hüsameddin, uşşâkîyiz uşşâkî Hep geriye kalan gelsün, Hakk aşkı ile dolsun Ey Hikmet-i […]

Ey nefis elinden illallah senin

Ey nefis elinden illallah senin                     Asitane-i Uşşaki meydanından hatlar   Ey nefis elinden illallah senin Öleyim yoluna Allahım senin Neredesin nerede ya güzel Allah Kalbimde zuhrediyor elbet Aşkullah Bu derde müptela olmayan bilmez Ey Allahım seni hangi can sevmez Okuyan : Uşşaki Naim Kaya efendi