Ehli Beyt 03

Ehli Beyt 03                                       Cemaleddin Uşşaki hz’nin dervişi Sofracı Hz. divanından : … 19. Ol Ebubekir Ömer Osman Ali Yar-ı peygamberdir ol şah-ı veli 24. Evliyanın şahıdır sultanı Ali Cümle dertli derdine derman Ali 25. Hem Hasan […]

Ehli Beyt 02

Ehli Beyt 02                                 … Bismillahirrahmanirrahim …   Muhibbi ehli beytim diye gönülden bağlı isen mahbubi kibriyaya On gün Muharremde siyamla Kur’an zikrullah selat ile sayüha Aşkı ehli beyt olmak için eseri Resûl’den ayrılma Bütün halin olsun makamı Mahmud bulasın […]

Ehli Beyt 01

Ehli Beyt 01                                     Sıddık Naci Eren efendi Divanı’ndan … Ehl-i Aba Resul’ü, Hasan ile Hüseyn’i Biz Ashabın hepsini, ehl-i beyti sevmişiz. Bir hamlede kılıçla, kafirleri yok eden Fatma zevci Haydar’ı, biz Kur’an’ı sevmişiz. … Bize Rahman’ı sevmişiz. […]

Bayram gecesi yapılan Dua

Bayram gecesi yapılan Dua                             Ya Hayyu ya Kayyumü ya bediyas semavati vel ardı ua zel celali vel ikram.   Ya Hayy Ya Kayyum! Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, ey izzet ve azamet sahibi olan Allah’ım.   Sıddık Naci Eren […]

Arefe günü yapılan Dua

Arefe günü yapılan Dua                             La ilahe illallahü vahdehu la şerikelehu lehul mülkü ve lehul hamdü ve hüve ala küllü şeyin kadir : Duanın hayırlısı , arefe günü yapılan duadır Benim ve benden önceki Peygamberlerin söylediklerinin hayırlısı bu duadır. Allah’tan başka ilah […]

Hicaz Hatıratı’ndan

Hicaz Hatıratı’ndan                         Hüseyin Vassaf efendi’nin Hicaz Hatıratından   Taiful beytil Harem oldum kemal-i cürm ile Merhametli bir celilüş şansın ya Rab meded … Huccac gibi kafilelerle çekilirler Beyt-i Harem’i vuslata seyyar-ı Muhammed … Ravzana yüz süren bulur aman El aman ey Fahr-i Alem […]

Asitane Türbedarı Fatma Anne

foto : Fatma annenin kabrinin olduğu dedeler kabristanı Merkez Efendi Fatma Anne Fatma Annenin annesi  Saliha hanım  da Uşşaki asitanesinde türbedar imiş. (Mustafa Safi efendi v.1926 dönemleri) Fatma Anne (soyadı : söğüt ) yaşayan insanların hatırladığı ilk türbedar .  (Hüseyin Vassaf efendi v.1929 dönemi ve sonrası) Fatma anne Uşşaki, Nakşi ve Kadiri yollarında süluk görmüş. […]

Asitane Türbedarı Didar Anne

                              foto :  Solda Helvacı bacı turbedarı İlhan hanım Sagda Didar Anne Asitane türbedarı Asitane Türbedarı Didar Anne 1909’de Didar anne Konya’da doğmuş . Didar anne öksüz kalmış, kimsesi yokmuş . Kendinden önceki konyalı türbedar Fatma anne onu yetiştirmiş.  Okuması yokmuş. […]

Bayram , kulluğun tebriğidir.

Bayram , kulluğun tebriğidir.                     Gösterip ruhun sipehri aşka ol mah-ı cedid Ruze-i ruzun irişdi leyle-i kadr-u iyd . Rengi La’lin came-i gülgün mey-i aşkın ile, Itdi teshir-i kulüb ol mahitab nur-u iyd . Hame-i altun ile necm-i atarid hüsnünü, Yazdı Levh-i müşteri Uşşaka bir şemsi […]

Orucun sırrı , hakîkati ve rûhu

Orucun sırrı , hakîkati ve rûhu                                     … -Müride gerektir ki, bütün vaktini oruçla geçire, orucu fikrullâh sözü zikrullâh ola.237     ( Câhidî, a.g.e. s, 202.) s.66 … “Münâfıklar beş nesneyi  saklamazlar dedi.   .. Bunların Üçüncüsü; orucu tutarlar. […]