Faaliyetlerimiz

1- Pir Hazretlerinin türbesi ve külliyesinin korunması ve bakımı.

2- Kasımpaşa Uşşâkî âsitânesi ve Külliyesinin tarihteki aslına uygun şekilde restorasyonunun gerçekleştirilmesi.

3- Pir Hazretlerinin hayatını, menkıbelerini, ilim ve ahlakını anlatan yazılı, sesli, görsel yayınlarla tanıtımı.

4- Pir Hazretlerinin türbe ve külliyesini ziyarete gelenlerin tüm hizmetlerinin karşılanması.

5- Tasavvuf musikisi icra edilmesi ve bu konuda ilmi çalışmalarla bireylerin yetiştirilmesi.

6- Sema yapılması ve Semazenler yetiştirilmesi.

7- Sosyal içerikli yardımların yapılması. ( Fakir ailelere gıda, giyim, yakacak ve nakdi yardım ).

8- Fakir ailelerin sağlık hizmetleri ile ilgili çalışmalar.

9- Bu hizmetlerin yayılması amacıyla yurtiçi şubelerinin açılması.

10- Tarihi ve Kültürel geziler düzenlenmesi.

11- Ramazan ayı boyunca fakirlere yemek verilmesi.

12- Meşk günleri tertiplenerek Tasavvuf musikisi konserlerinin verilmesi.