Girit Kandiye’de Uşşâkî Tekkesi

Girit Kandiye’de  Uşşâkî Tekkesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : girit kandiye

 

Kandiye (candia / heraklion) ilçesi Yunanistan’ın sınırlarındaki Girit adasındadır. 1669- 1898 yılları arasında Osmanlı yönetiminde kalmıştır.  Kandiye alındıktan sonra eyaletin beylerbeyiliğine Ankebût Ahmed Paşa tayin edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : kandiya genel görünüm

Elli altı mahallede 1051 ev, 313 dükkân, on iki cami, on bahçe, on sekiz bostan, dört kışla, dört cephanelik, yedi değirmen, iki karakol, birer hapishane, debbâğhâne ve ambar binası bulunuyordu  . Nüfusu yaklaşık 8000 kişi  idi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : kandiye Osmanlı zamanındaki bir resim

Evliya Çelebi’ye göre, fetihten sonra Kandiye’de 9 medrese, 9 mektep, 17 tekke yapıldı.
Tekkelerin üçü Bektaşî dergahıdır. Diğerleri Halvetî, Celvetî, Uşşakî, Bayramî  tarikatlerine ve başkalarına aittir

Tarik-i Uşşâkîyyeden Şeyh Esedüddin  tekkesi Girit kandiye kalesinin güneyindeki Ankebut Ahmed paşa camii ( Aya İleya mahallesinde) ve yüksek tabya yakınındaydı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : günümüz Kandiye Kalesi

 

Kaynaklar : yunanistan’da türk mimari eserleri ismail bıçakçı; Gülsoy, Girit’in Fethi, s. 204-208 ; Evliya Çelebi c.8 s.229; Selami Şimşek Girit’te tarikatlar ;  Öztuna, 1979: 13/160

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.