Gümülcine’de Uşşâkî Dergahı

Yunanistan Gümülcine’de  Uşşâkî  Dergahı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Yunanistan Gümülcine haritası

 

36 — Şeyh Halil Gümülcinevi K.S

37 — Şeyh Abdülkerim Gümülcineli K.S

38 — Şeyh Osman Sıdgı K.S

39 — Şeyh Muhammed Hamdi (Edirneli meşhur Bağdadi) K.S

40 — Şeyh Seyyid Muhammed Cemaleddin K.S

41 — Şeyh Abdullah Selaaddin K.S

http://www.fahreddinaltintas.com/?p=81

foto : Gümülcine Mahmud Ağa (Yenice) Camii

 

Secere :

 

Gümülcineli Halil Efendi Uşşaki
Gümülcineli Abdulkerim Efendi Uşşaki İbn-i Muhammed
Hazreti Şeyh Osman Sıdkı Uşşaki el-Gümülcinevi (Edirne’de Medfun)

 

http://www.islamvetasavvuf.org/smf/index.php?topic=3555.0

 

 

Edirneli Osman Sıdkı (ö 1114/ 1702).

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c07/c070211.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : foto : Gümülcine Mahmud Ağa (Yenice) Camii içi

Saçlı Ahmet Efendi: Kabri Serdar mahallede bulunan bu zat da Uşşakıyye tarîki mensubudur.

Rıdvan HASAN
http://www.mihenk.gr/arsiv/11/arsiv-belge.htm


 

Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki’den(k.s) sonra Memican-ı Saruhani,Gelibolulu Ömer Karibi Efendi, Alim Sinan Efendi,Muhammed Keşani Efendi sırasıyla mürşidlik yaptılar. Ondan sonra Gümülcineli Halil efendi hazretlerine ulaşmıştır. Tasavvuf yolunun merkezi iki kuşak kadar Gümülcine’ye nakil oldu. Doğum tarihi bilinmemekle beraber vefatı m.1670’dir. Yenice mahallesindeki Mahmud ağa camii onun tekkesi olduğunu söylemektedir. Kendisinden bize sadece saliğin geçireceği tasavvufi makamları anlattığı Risalet-i Etvar-ı Seba isimli 125 mısralık manzum bir risale ulaşmıştır.Nutuklarından bir şey ulaşmış değildir. Halil Efendi (k.s) irşadlarıyla yüzlerce kişiye ışık saçmıştı. Yetiştirdiği halifelerden Siroz’lu Muzaffer Efendi, Uşak’lı Abdullah Efendi, Debbağ Ahmed Efendi, Hızır Dede ve kendi oğlu Abdülkerim efendiler, bunlar içerisinde sadece bizim bilebildiğimiz şahsiyetlerden bazılarıdır. Uzunca bir süre hizmette bulunan Halil efendi’nin vefatından sonra ise yerine oğlu Abdülkerim efendi postnişin olmuştur.

 

kaynak : MEK

 

 

MAHMUT AĞA CÂMİ’ ŞERÎFİ: Yenice mahallededir. İnşa tarihi bilinmemektedir. Mahmut Ağa Cami-i şerîfi denilmekte ise de, bunun Nakşîbendiyye (Uşşakiyye ) yolundan Abdülkerim Efendinin zâviyesi olduğu bazı eserleri ile sâbit olmuştur. Senelik geliri 50 kuruştan ibârettir.
http://www.mihenk.gr/arsiv/10/a-belge.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gümülcine’de Yenice Mahalle Azınlık İlkokulu ile aynı avluda bulunan Mahmud Ağa Camii 17 nisan 2015’de gece sabaha karşı saat 04:30’da kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

http://www.trakyaninsesi.com/haber/5026/gumulcinede-camiyi-atese-verdiler.html

http://arti49.com/2015/04/17/bati-trakyada-cami-yangin/

http://www.gundemgazetesi.com/PDF/gundem_927.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenice Mahalle Camii (Mahmut Ağa Camii)

Edirne Vilayeti Salnamesi’nde caminin kaydı mevcuttur, ancak inşa tarihi verilmemektedir. Salnamede şöyle denilmektedir: Mahmut Ağa Camii, Yenice Mahalle’dedir. Tarih-i binası meçhuldür. Mahmut Ağa Cami-i Şerif’i denilmekte ise de bunun tarikat-ı aliye-i Nakşibndi’den (Uşşakiyye’den) Abdülkerim Efendi’nin âsâriyle sabit olmuştur…”

Caminin haziresinde ise ünlü âlimlerden Abdülkerim, Abdülhalim ve Hoca Mahmut Efendi gibi zatlar yatmaktadır. (Yunanistan’da Türk Mimari Eserleri-İsmail Bıçakçı)

İbrahim Baltalı/Kırcaali Haber

http://www.balturk.org.tr/gumulcinedeki-yenice-mahalle-camii-yakildi/
foto : Cami çevresindeki arsada kesilen ağaçlar

İki büyük Halil-i Gümülcinevi ve oğlu Abdülkerim Gümülcinevi burada medfun olduğuna dair bilgiler mevcut. Üçüncü zat (Osman Sıdkı efendi) Gümülcine’den Edirne’ye intikal etmiş görev yeri.  Günümüzde Gümülcine’de Ufak bir Uşşâkî grubu yaşamaktadır. Caminin arkasında hazirede kabri şeriflerin bulunduğu bir alan da mevcut.

 

aktaran Gümülcineli Hüseyin kardeşimiz

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.