Havuzlu Uşşâkî Tekkesi

Havuzlu Uşşâkî Tekkesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havuzlu mescid camii adresi : Nişancı mah. Türkeli cad. Nişanca yokuşu Havuzlu Mescid çıkmaz sok.no.2 kadırga Fatih/ İstanbul  (735 ada 12 parsel ; Osmanlı’da geçen yer adı : tavşantaşı mevkii )

 

Hânkâh-nâme’deki şiirden:

Eyleyip fevvâre-âsâ eşk-i çeşmini revân

(Kalp gözünden (sülûk sonucunda elde edilen mânevî (bâtınî) görüş) vakarlı  gözyaşlarını fıskiye gibi akıtarak )

Gel Havuzlu Tekyesi’nde ağlayalım her zemân (116)

Lala Hüseyin Paşa’nın (II.Selim’in lalası . vefatı 1572. İstanbul Tavşantaşı’ndaki havuzlu mescit ) hayrıdır  Havuzlu Mescid . Minberini Hasodabaşı Hasan ağa yaptırmıştır.  Günümüzdeki cami onun arsasına 1974 yılında yapılmış yeni bir camidir.

Sultan Mahmud (1789-1839) zamanında hazırlanan listede yer alan Kumkapı’da Nişanca’da Havuzlu Uşşaki tekkesi burası olsa gerektir.

Şeyh Es seyyid Mehmed Şemseddin efendinin (m.1788) kurucusu olduğu (Hırkai şerifte keçeciler caddesindeki) Kadiriliğin Resmiyye koluna bağlı  Şemseddin tekkesinin bir şubesiyken  Uşşakiyye’ye geçmiştir.

 

 

Kaynaklar : Hadikatül Cevami, Sefine-i Evliya, Hankahname,

Istanbul’daki Tekke, Zaviye ve Hankahlar Hakkında 1199 (1784) Tarihli Önemli bir vesika  Atilla Çetin

Dersaadet Dergahları Mustafa Özdamar

İslam Ansiklopedisi

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.