İmam Busuri Hz’nin Kasidei Bürde’sine Selahaddin Uşşaki Hz’nin yorumu

 

İmam Busuri Hz’nin Kasidei Bürde’sine Abdullah Selahaddin Uşşaki Hz’nin şerhi Berin Bajrić tarafından (Boşnakça) tez yapıldı.

http://www.ibn-sina.net/bs/component/content/article/1522-arapska-kasida-i-sejr-i-sulk-.html

http://ehis.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=16f31b7f-ffef-44f4-a55b-b7ab2b563512%40sessionmgr4004&vid=1&hid=4213

http://www.ois.unsa.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=59:magistarski-rad-berin-bajri&catid=1:vijesti&Itemid=3

 

 

Imam Busuri Hz’nin Kabri şerifi

 

Imam Busuri Hz’nin Mescidi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selahaddin Uşşaki Hz’nin Kabri şerifi

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.