Kabak Tekkesi

Kabak Tekkesi

Manisa’da 16.yy’da (pilavcı) Hacı Hüseyin efendi tarafından yaptırılmış Uşşâkî Kabak tekkesinde okunan bir ilahi
https://www.youtube.com/watch?v=s89Fx7MXLNo .

Tekke kesme taş, moloz taş ve tuğladan yaptırılmıştır. Kare planlı yapının üzerini yüksek sekizgen kasnaklı bir kubbe örtmektedir. Kubbeye geçiş trompların yardımıyla sağlanmıştır. Kubbenin üzeri kiremit örtülüdür. Kubbe kasnağında iki sıra halinde kirpi saçak çepeçevre dolanmıştır.
M. Nuri Yörükoğlu (1884-1928), Manisa şehrindeki Uşşakî dergâhları hakkında da şu bilgileri verir:
Memleket dahilinde birçok Uşşaki dergahları vardı. Fakat bir çoğu yangında yok oldu. Sadece Seyyid Hoca mahallesindeki Kavuk tekkesi kurtuldu. Semahana kapısı üzerinde şu yazar :
Hüve’l-Feyyaż
Beden mehdin semâ ehli niçün tahrîk ider ğâhî
Meger cânı tıfıl ol tenden añup ağlar[dı] 92 ilâhî
O ţıflı belki “Mâ zâğe’l bašar” sulţânı emr eyler[se] 93
K’anar ol feyż-i akdesden žikir vallâhi billâhî
(Ve “mâ zâğe’l-basar”dan kasd-ı Kur’ân kadrin i‘lândır)
….
Bir tarikata ait bir hazirede başka tarikattan kişilerin defnedilmesi
sıkça görülen bir durumdur. Örneğin Uşşakî olduğu bilinen Kabak tekkesinde Nakşîbendîlere ait mezar taşları vardı,
bkz. Uluçay, Gökçen,’’’, s. 120.
……
1890-1891 yılında Manisa’da üç Uşşakî tekkesi vardır,
bkz. İbrahim Câvid,’’’, s. 405.
….
http://www.sufiarastirmalari.com/dergi/1120-10-201219-57-27sufi_4.pdf

d-grnm-2

 

 

 

Adresi : TUNCA MAHALLESİ ULUTEPE CADDESİ (BATI UCU) . Gülfem Hatun hamamı yanı

kabak-tekkesi-ic-mekan-03-bedesten-net

 

 

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.