Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyuna Duyuru

Devletimize ve Milletimize Duâ Ediyoruz!

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddîn Uşşâkî (KSA) Hazretlerinin Tasavvuf Yolu Olan Uşşâkî’lik; aslına en uygun şekilde, içerisinde Kabr-i Şerifinin de bulunduğu Merkezden “Kasımpaşa Uşşâkî Âsitânesi”nden sürdürülmektedir.

Günümüzde Hz. Pîr’in (ksa) hayatı, İnanç, düşünce ve fikir dünyası, İnsan-ı Kâmil yetiştirmedeki usûl ve yöntemleri, onun ışığı ile insanımıza ve insanlığa hizmetler de yine onun adına açılan ve yönetilen bir vakıf olan “Pir Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Vakfı” tarafından yürütülmektedir. Bu vakıf, dünya Uşşâkîlerinin merkezi mesâbesindedir.

Kasımpaşa Merkez Uşşâkî Âsitânesi, Dünyâ Uşşâkîlerinin Mânevî Kanaat Rehberi, Muhterem Sıddık Nâci EREN Efendi Hazretlerinin duâ ve himmetleri ile insan-ı kâmil olma yolunun anlatılması ve yaşanması yönünde, halka hizmet ve Hakk’a kulluk düsturu ile tarihi misyonunu devâm ettirmektedir.

Tasavvuf Yolumuz ve vakfımız tarihten bu yana İçtimaî (sosyal) ve siyâsi çalkantıların içerisinde yer almamıştır. Milletimizin ve insanlığın huzurunu bozacak, her türlü kargaşa, kaos ve Hakk adına olumsuz hiçbir düşünceye pirim vermemiştir. İşimiz halkla değil, Hakk’ladır. Devletimiz, milletimiz, hükümetimiz, ordumuz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz ve cümle müslümanlar için ayrı ayrı hep hayır duâlar ile Rabb’imizden yardım istemekteyiz.

Siyâset ehlinin işidir. Yolumuza gönül verenler, vazifeleri bu olmadığından bilfiil siyaset ile meşgul değildirler. Günümüzde çok farklı siyasi cereyanlar ve oyunlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanmaktadır. Bizlere düşen bu konuda devletimize, milletimize, hükümetimize ve ordumuza hiç olmazsa duâ ederek yardımcı olmaktır.

“Nasılsanız öyle yönetilirsiniz” hadis-i şerifine göre, üzerimize vazife olmayan konularda siyâsete karışmak, eleştirmek ve hatta günümüz siyâsetinden çıkar amaçlı bir şey bekleyemeyiz. Siyâset ehli Allah’ın (cc) kendilerine izin verdiği ölçüde vazifelerini gereği gibi yaparlar. Bize düşen ise yöneticilerimizin inançlı olmalarını Rabb’imizden dilemektir.

Tasavvuf ehlinin önceliği ise dünya işleri değil, Rabb’imizin rızâsı istikâmetinde, kullukta en son noktayı yakalama peşinde ve insan-ı kâmil olma yolunda hareket etmesidir. Rabb’imizi tanıma ve tanıtma, Peygamber Efendimizi (sav) sevme ve sevdirme, Uşşâkî Tasavvuf Yolunun ve Uşşâkî Vakfının da her müslüman gibi en temel görevi budur.

Tasavvuf yolları, siyâset gibi dünya işleri ile karıştırılamaz. Uşşâkî Tasavvuf Yolu dün olduğu gibi bugün de zamanımızın dünya işlerine ve siyâsetine dâhil olmamaktadır. Husûsen içinde bulunduğumuz bu karmaşa ortamında, devletimizden ve hükümetimizden çıkar amaçlı bir şey beklemek şöyle dursun, yaptığımız ibâdetler ile ülkemizin ve cümle müslümanların selâmeti için duâ ediyoruz.

Tevfik ve Hidâyet Allah’tandır (cc). Yalnız O’na Kulluk Eder, Yalnız O’ndan Yardım isteriz…

 

Uşşâkî Vakfı

 

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.