Mevlid-i Şerif 03

Mevlid-i Şerif 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Hicazi Mevlid Kutlaması

Tayyibetül Ezkar’dan şu satırları okumuştum :  Rebiülevvelin 12. Günü gecesini Mescid-i Nebevî’de ihya edilirdi. Sabaha karşı bab-ı Nisa önünde meydana bir kürsü korlar. Cümle eşraf-ı Medine ve kadı-i belde, şeyh-ül Harem vesair ağalar ve ahaliyi Medine , ala meratibihim otururlar.  Öd ve amberler yakarlar. Burada kurulan kürsü üzerinde güneşin doğmasıyla birlikte beş hatip kürsüye çıkıp Arabi Mevlidi Şerif manzumesi okurlar. İlki bir hadis okuyup padişah için dua eder, diğerleri sırasıyla mevlidin vilâdet, radâ ve hicret bahirlerini okurlar, sonuncusu dua ederler.   Duadan sonra şerbetler içilir. Herkes evlerine dağılır kuşluk vaktine kadar dükkanlar açılmaz . Kimse bir işle meşgul olmaz; kaleden toplar atılır ; şenlik yapılır; büyük küçük herkes bir libas-ı fahrini (güzel elbiselerini) giyip birbiriyle muayede ederler (tebrik ederler). O güne gayet tazim  ederler. Ehli Medine bu yevm-i mübareği , iyd-i Ekber adderler. Bu hal kebail-i Arabide gayet mühim ameli hasenedir .

Ehli Mekke dahi mevlidi Şerife çok tazim ederler. Haremi Şerif’te büyük bir Cemiyeti muteyemmime vücuda getirirler Tilavet ede geldikleri manzumeler en Mümtaz şuarayı Arabın İnşad eyledikleri asar olup manayı Ulviyyesi insanı mest eder . Mekke-i Mükerreme’de böyle bir Cemiyeti mütemeyimede meduvven hazır bulunmuş idim O esnada ki neşeyi maneviye Elan hatırayı pirayı ihtiramdır . gerek ehli Medine gerek ehli Mekke kendilerine mesaibi dünyaviden her ne ki teveccüh etse derhal Mevlidi Şerif Meclisi teşkil ve tazimat ile menkabetnameyi veladeti Ahmediyyeyi Tertil ederler ve bu vesile-i mergube ile inayeti celileyi ilâhiyyeye ve ruhaniyyeti seniyyei Muhammediyyeye iltica ederek tazarru ve Niyaz eylerler
Sana ey ziver-i vahdet ser-i ahlak cihan aşık
Cihan aşık,zaman aşık,zemin ü asuman aşık
Felek aşık melek aşık bütün hur-i cinan aşık
Değil sade halaik halk ıkevn ü mekan aşık
Hüseyin vassaf Efendi makaleler kitabı sayfa 19 yayına hazırlayan sinan doğan
http://www.islamveihsan.com/mevlid-kandili-nedir.html

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.