Mevlid-i Şerif 04

Mevlid-i Şerif 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Hz Muhammed’in doğduğu ev

Sıddık Naci Eren Divanından Mevlid ile ilgili şiirler ( şelale yayınevi )

 

sayfa 46 Canımın canısın Canım Muhammed şiirinin 1. kıtası
Doğdu Mekke şehrinde Alemlerin Sultanı

Sevgisi Gönüllerde Medine’de makamı

Canımın canısın canım Muhammed
…..
Sayfa 150 mübarek geceler şiiri 5.kıta

 

Doğdu Mekke şehrinde rahmeten-lil Alemin
Etti bayram mevcudat ol mübarek gecede
…..
Sayfa 155 Muhammed doğduğu gece

 

Doğdu Mekke şehrinde Peygamberler Sertacı
Nura gark oldu zemin Muhammed doğduğu gece
Bak ne söyler Resulullah fasih bir lisan ile
Dedi ben Peygamberim Muhammed doğduğu gece
Amine’den doğdu Ahmed yeryüzüne indi rahmet
Nice küffar İslam oldu Muhammed doğduğu gece
Batıl gitti Hak geldi hep sevindi mevcudat
Hayat geldi kainata Muhammed doğduğu gece
Secde etti Beytullah Fahri Alem doğunca

Putlar yere devrildi Muhammed doğduğu gece
Geldiler hep ziyarete huriler ve melekler

Sardılar nur kundağa Muhammed doğduğu gece
İki küreği ortasında vardı mührü Nübüvvet
Çoştu dağlar ve taşlar Muhammed doğduğu gece
Canlar olsun hep feda peygamberin aşkına
Kiliseler yere battı Muhammed Doğduğu Gece
Ümmet isen resule candan fazla sev Sıddık
Dedi ümmetim ümmetim Muhammed doğduğu gece
……
Sayfa 194 aşkına Muhammed’in şiirinden

Yaratıldı mevcudat Fahri Alem aşkına

Hak Yarattı her şeyi aşkına Muhammed’in
Doğdu Mekke şehrinde nura gark oldu zemin
Putlar yere devrildi aşkına Muhammed’in
…..
Sayfa 206 sensin ya resulallah şiiri 2. Kıta
Dedi sana Habibim Yüce Mevla zatına

Mevcudatın evveli sensin ya Resulallah
…..

Sayfa 210 Resul doğduğu gece

 

Doğdu Mekke şehrinde Fahri Alem Mustafa

Hep mevcudat sevindi Resul doğduğu gece

Bak ne söyler Amine dedi oğlum peygamber

Küffar perişan oldu Resul doğduğu gece

Sünnetli olarak geldi hem kesilmiş göbeği

Hizmet etti melekler Resul doğduğu gece

Ziyarete geldiler enbiyalar melekler

Saf saf olup durdular Resul doğduğu gece

Gezdirdiler melekler hep arşı semavati

Coştu dağlar ve taşlar Resul doğduğu gece

Kabe-i Muazzama’dan putlar yere devrildi

Nura gark oldu zemin Resul doğduğu gece

Aman canım ya Resul Sıddık ister şefaat

Dedi ben Peygamberim Resul doğduğu gece

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Hz Muhammed’in doğduğu ev

Sayfa 216 gel Resulü bulalım şiiri

 

Yaratıldı mevcudat Fahri Alem aşkına

Sevdi Habibim dedi Can Ahmedi bulalım
…..
Sayfa 363 oldu peygamber şiiri
Oldu peygamber ol nuru Ahmed

Elhamdülillah doğdu Muhammed

Alemlere Nur hakkın habibi
Gark etti Allah nura zemini
Doğduğu makam şol Mekke şehri
Küfrü dalalin devrildi devri
Sözleri cevher Fahri Alem
Nuri mücessem evladır Adem
Ol annesinden doğduğu gece
Ürktü şeytanlar onu görünce
…..
Sayfa 529 Senai Muhammed’i şiiri 5.kıta

 

Arabiyel Haşimisin Kureyşiyyil Medeni

Mislin gelmez aleme ey Cenabı Mustafa

Hak sevdi de yarattı dedi sana Habibim

İki cihan serverisin ey Resulü Kibriya
…..
Sayfa 594 Resulullah’ta on haslet şiiri

 

Hak Yarattı Muazzam muhammedül Emini
Biri sünnetli doğdu kesilmişti göbeği

Kabe secde eyledi Fahri Alem doğunca

İkincisi Kabe’den putlar yere devrildi

Üçüncü esnemezdi gel bilesin sen anı

Şeytan ona yaklaşamaz enbiyalar serveri

İki küreği arasında vardı mührü Nübüvvet
Dördü ihtilam olmazdı uyumazdı hiç kalbi
Beşincisi sinek konmaz Nur olmuştu vücudu
Hak lütfetti nurundan nurun olmaz gölgesi

…..
Sayfa 597 Gül Kokulu Peygamberim kıta 1,3
Ey nebiyyi arabi Kureyşiyyül  medeni

Sever seni ümmetlerin gül kokulu Peygamberim
Senin için Hak yarattı hep cümle mevcudatı
Sen şefaati enbiyasın gül kokulu Peygamberim
……

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.