Mevlid-i Şerif 06

Mevlid-i Şerif 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevlidi Mucteba Abdurrahman Sami Niyazi Hz.

Mevlidi Mücteba Abdurrahman Sami Niyazi Uşşaki Efendi’nin 1915 yılında basılan 28 sayfadan oluşan eseridir. Eser’in orjinal ismi Mevlid-i Mücteba ve Şema’il-i Celile-i Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’dir.

…….
Bismillahirahmanirrahim başlıklı bölümden

Başlayalım söze Bismillah ile    1

İsm-i pak-i akdes-i Allah ile

Zat-ı Hakk’a edelim hamd ü sena  2

Şükr ü temcid ü tazarru’la du’a

Ruhlar aleminde hakikatı Muhammedi’ye nin mertebeleri bölümünden

Vahdeti ilan ola alemlere 45

Kudreti burhan ola ademlere

Vasıta kıldı Hüda-yı la yezal  46

Ahmed-i Mhmud’u Mevla Zü’l Celal….

Enbiyanın tebriği beyanında bölümünden

Geldi bir aylık iken Adem nebi  236

Müjdeleyip eyledi tebşir beni  …

Geldi altıda İbrahim Halil   248

Müjdeledi dedi budur bi-‘adil….

Viladeti nebeviyye beyanında bölümünden

Hz Amine den nakl oldu hal    269

Der Rebiülevvel idi vakt ü  sal

Doğdu ol dem rahmeten li’l-alemin  280

Ahmed ü Mahmud u Muhammed Emin …

Şemaili Celile’yi Muhammedi’ye bölümünden

zatı Hakkı Hüsnü ne Edip Habip    319

Kainatı uğruna kıldı mucip

Cümleden ala görünürdü lebib  321

Çün muhit sırrından almıştı nasip

Mucizat-ı Muhammedi’ye bölümünden

Perrtev i Nur Uçuverdi Adem’e   375

Buldu mescudiyeti ol ‘aleme

Erdi İbrahim Halilullah’a nur  377

Etti nar İçre onu gülzar sürur  ….

Kasideyi Muhammediye bölümünden

Ezeli mahbub-ı Sübhani Muhammed’dir Muhammed’dir   387

Ebed matlub-ı Yezdani Muhammed’dir Muhammed’dir

Cihandır ‘aşkına meczub kapısı ‘aleme matlub   395

Hudaya aşık u mahbub Muhammed’dir Muhammed’dir 395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uşşaki’de Bul Aşkı

Abdurrahman Sami Niyazi Hz.

Hazırlayan Dr. Naciye Kaya

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.