mevlid-i Şerif 10

Mevlid-i Şerif 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Osmanlı kahiresinde Mevlid-i Şerif kutlaması

 

Essalat her dü cihan hep cümle zerratün senün

Burc-i zatun şems-i tabanı Muhammed essalat (s.53 ş.50 b.5)

Ezel her kime sundun ise camı

Ebed anlarda yok ayık Muhammed (s.78 ş.74 b.5)

Seninçün halk olundu her ne kim var

Sen oldun oldı bu ekvan Muhammed  (s.84 ş.80 b.2)

Cemaleddin Uşşaki hz.

********

Çün dü alem gelmez idi ber güzidenden adel

Nur Muhammed al-i şehre ya Resulallah meded

s.228 ş.28 b.3

Görenler zatını ayn-ı cinanım

Ki hüsnün üzre envar-ı Muhammed

s.229 ş.94 b.2

Seni zat eyledi Sübhan meded kıl ya Resulallah

Görenler hüsnünü sultan meded kıl ya Resulallah

s.470 ş.522 b.1

Ömer Hulusi hz.

*******

Vücudun seb’a’l- mesani Hak sana Ya Sin dedi

Zat-ı nurundan yaratdı zatunı sevdi bedi’

Senün içün yaratıldı cümle var gökler yedi

Ya Habib’ullah Muhammed mürşidim Rahmanıma

s.47ş.2 k.2

Evvel ahir var olan sensin ya Resulallah

Ziyan tutdı alemi günsin ya Resulallah

s.192 ş.2 b.1

Cahidi Ahmed Sultan hz.

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.