Mevlid-i Şerif 11

Mevlid-i Şerif 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Mevlid-i Şerif Kutlaması Kahire 1911

Rahmeten lil aleminsin ey şefaat masdarı
Vacid-i Macid-i mümecced pür safasın ya resul
Ya Habiballah zuhurınla bilindi Zat-ı Hak
Şahid-i meşhud müşahid-kibriyasın ya resul
Rüyet-iHak’dır seni vasfında ey hulk-i azim
Vahid-i tevhid-i temcid pür ziyasın ya Resul

Hüseyin Hüsnü hz. S.150 2,3 ,4 beyitler
*******
Ey cemalin memşe-i subh-u safadır ya Mustafa
Şevk-i ruyun mazhar-ı kenz-i rızadır Mustafa
N’ola Zat’ın Nusha-i Ümm-ül -kitab olmuş desem
Makdemin serçeşme-i vahy-i Huda’dır Mustafa
Leblerin feyz-i nisar-ı sükkeri in’am-ı tam
Hem dehan’ın hokka-i nur-ı likaa’dır Mustafa

SüleymanRüşdi Hz. S.112 b.1,  2,3

*******

Zehi ol şahı mürseldir Muhammed Mustafa geldi

Ki ol bedri münir asa cihane pür ziya geldi
Rebiülevvelin tam onikinci şeb saadetle
Hazaran mücizatile o Hatmül’enbiya geldi
Ki ol kenzi hakikattir maarif mülkünün şahı
Anın şanındadır levlak o mahbubu Hüda geldi
Hitabı men reaniden gürledi nuru sübhani
O Fahri Kainat ancak kamuya hak nüma geldi
Anın medhinde acizdir nedeklu olsakar meddah
Anın şannında Kuran urvetük vüska sena geldi
Şefaat ister ancak abdiaciz Fethi pür taksir
Zehi mücrimlere rahmet umuma mülteca geldi
Fethi hz.divan s.97 ş.131

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.