Miraç 02

Miraç 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekir Sıdkı Visali Hz divanından

 

SIRRI MİRAÇ KASİDESİ (76)

Vennecmi izaheva
Necmi nefsin batmümde gaip oldu ya Ahmed
Kaldı tevhidi efalin tecelliyle zuhur ettin ya Ahmed
Allahümme salli alâ seyyidina nuri Ahmed
Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced
Ve alâ ali ehlibeyti seyyidina nuri emced
Mazalle sahibiküm vema gava
Sahibiniz Muhammed sapıtmadı şaşırmadı Ya ümmeti Ahmed

EYZAN

Vema yantiku anilheya
Nefsinden hem vehminden söylemedin ya Ahmed

EYZAN

İnhüve illâ vahyün yuha
Ancak sözün vahyühuda hem hadistir ya Ahmed

EYZAN

Sıfatından fani olarak kaldı tevhidi sıfatın ya Ahmed

EYZAN

Allemehu şedidil kuva
Muallimin meliki hüda rabbı mutlak ya Ahmed

EYZAN

İlmi zatın fani olarak kaldı tevhid nuru zatın ya Ahmed

EYZAN

Zumirretin festava
Mekamıcema uruç ederek zıkuvvetle karşılaştın ya Ahmed

EYZAN

Hıra dağında bekler iken hem Rabbını gözler idi ya Ahmed
Vehüve bilüfikilalâ
Ruhu makamın uruç ederek sıfatı hakkı lâbis oldun ya Ahmed

 

Sırrı Miraç Kasidesi Bölüm 2

EYZAN

Sümmedena fetedella
Hazret-i cema uruç ederek kemal buldun ya Ahmed

EYZAN

Fekâne kâbekavseyni evedna
Bahr-i ahada garkolarak kabe kavseyn sahilin de zuhur ettin
ya Ahmed

EYZAN

Veevha ilâabdihi ma evha
Haremzatta zatına mahsus esrarı vahyolundun ya Ahmed

EYZAN

Makezebel füadü marea
Miracından gördüklerini tekzip etmez nuru kalbin ya Ahmed

EYZAN

Efetümarunehu alâ mayera
İstidadı nakıs olan inkâr eder miracını ya Ahmed

EYZAN

İstidadı kâmil olan tasdik eder miracını ya Ahmed

EYZAN

Veleket reahü nezleten uhra
Ruh makamın nuzûl ederek Cebrail’in hakikatını şahid oldun ya
Ahmed

EYZAN

İnde sidretil münteha
Halkın sonu hakkın önü nur âlemi ya Ahmed

EYZAN

İndeha cennetül meva
Halkla hakkın arasında mukarrebin ervahının makamıdır ya Ahmed

EYZAN

İzyağşessidrete mayağşa
Nuru zatın celalından mest olarak daim titrer nuru kalbin ya Ahmed

EYZAN

Mazağal basanı vema tağa
Nuru zatın cemalinden basarını ayırmayarak fani oldun ya Ahmed

EYZAN

Velekadrea minayati rabbihil kübra
Bakabillah makamında zat sıfat efalini şahit oldun ya Ahmed

EYZAN

Bakabillah makamında mücizatın zahir oldu ya Ahmed

EYZAN

Kem visali bu sureyi feyziekdes hem mukaddes envarı ile tevil eyledi
Arif olan ihvanlarım anlasınlar miracının esrarını
Ya Rabbena rahmetinle Habibin hörmetine gösteresin miracını
Kendi kendimden çıkamam bekliyorum davetini
Çünkü yoktur bende takat
Cümle kudret hep senindir
Benden gören benden bilen ancak senin nüzulündür

 

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.