Muhammed (s.a.v.) Doğduğu Gece

Muhammed (s.a.v.) Doğduğu Gece

 

 

 

 

 

 

 

 

foto : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu ev Mekke-i Mükerreme

 

Doğdu Mekke şehrinde Peygamberler Sertacı
Nura gark oldu zemin Muhammed doğduğu gece
Bak ne söyler Resulullah fasih bir lisan ile
Dedi ben Peygamberim Muhammed doğduğu gece
Amine’den doğdu Ahmed yeryüzüne indi rahmet
Nice küffar İslam oldu Muhammed doğduğu gece
Batıl gitti Hak geldi hep sevindi mevcudat
Hayat geldi kainata Muhammed doğduğu gece
Secde etti Beytullah Fahri Alem doğunca

Putlar yere devrildi Muhammed doğduğu gece
Geldiler hep ziyarete huriler ve melekler

Sardılar nur kundağa Muhammed doğduğu gece
İki küreği ortasında vardı mührü Nübüvvet
Çoştu dağlar ve taşlar Muhammed doğduğu gece
Canlar olsun hep feda, peygamberin aşkına
Kiliseler yere battı, Muhammed Doğduğu Gece
Ümmet isen Resul’e candan fazla sev Sıddık
Dedi ümmetim ümmetim Muhammed doğduğu gece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıddık Naci Eren Hz. (k.s.a) divanı

Sayfa 155 Muhammed doğduğu gece

Yorum yapın

You must be logged in to post a comment.